Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
vasudeva-carrying-infant-krishna-across-river-yamuna

(от лекция на Свами Тиртха, 25.08.2016 сутрин, Лудащо) 

(продължава от предишния петък) 

 „Под въздействието на Йога-мая всички вратари били дълбоко заспали, с безчувствени възприятия, а останалите обитатели на дома също спели. Когато слънцето изгрява, мракът от само себе си изчезва; по същия начин, когато Васудева се появил, заключените врати, здраво заковани и залостени с железни вериги, се разтворили самички. Тъй като облаците в небето леко гърмели и се леел дъжд, Ананта-нага, експанзия на Върховния Бог, последвала Васудева от вратата навън с разперени качулки, за да пази него и трансценденталното дете.”[1]

Васудева ненадейно се озовал насред серия от чудеса. Той получил вдъхновение; измъкнал детето вън от опасност, вратите се отворили и затворът вече не ги държал във властта си. Не е ли това символично? Когато Кришна е с вас, веригите ви са строшени, дверите се разтварят, мракът на илюзията е разсеян. Всички благотворни признаци проличават в живота ви. Макар всичко да било много благоприятно когато Кришна се появил, при все това сега облаците се скупчили, заваляло и загърмяло. Васудева бил толкова вглъбен, че дори не забелязвал вървящата зад него змия.

„Заради неспирния дъжд, изпратен от полубога Индра, водите на река Ямуна били дълбоки и разпенени, а вълните бурно се въртели. Ала както великият Индийски Океан навремето дал път на Бог Рамачандра, позволявайки Му да изгради мост, река Ямуна също направила път на Васудева, позволявайки му да я прекоси”.[2]

Но този момент е много специален. Често хората питат защо Кришна е черен. Понеже черното в нашата култура не се свързва с нещо кой знае колко благоприятно. Обаче какво се случило, докато Васудева преминавал Ямуна? Той носел Кришна над главата си под защитата на Ананта Шеша. Но тъй като имало буря, било късно посред нощ, а той цял ден бил очаквал раждането на детето, не щеш ли Васудева стъпил накриво. Подхлъзнал се леко и Кришна паднал във водата. Разбира се, Васудева веднага го извадил, само че вече било късно. Защото каква е на цвят Ямуна? Нито е жълта, нито червена; тя е тъмносиня, почти черна. Така че защо Кришна е чер? Какво можем да кажем?

„Когато Васудева достигнал дома на Нанда Баба, той видял, че всички пастири спели дълбоко. Тогава поставил сина си на леглото до Яшода, взел дъщеричката ѝ, експанзия на Йога-мая, и сетне се завърнал където живеел – в затвора на Камса. Сложил момиченцето на леглото на Деваки, съпругата си, закопчал отново нозете си в железните окови и застанал както преди. Изтощена от родилните болки, Яшода била заспала без да разбере дали е родила момче или момиче.”[3]

Говорихме за позицията на Васудева и Деваки – колко себеконтрол и аскеза били извършили, за да получат Кришна за син. При това те получили Васудева Кришна – Кришна в Неговото великолепие, във величествения Му божествен облик. Но да сте чували някога Нанда Махарадж и Яшода Мая да са извършвали някакви жертви или отречения? Не, никакви. Те получили Кришна като дар. Дар Божи. И така, ако трябва да изберем между позицията на Васудева-Деваки и Нанда-Яшода, кое бихте предпочели? В продължение на 12 000 небесни години да се храните само със сухи листа и понякога леко да вдишвате? Или да сте толкова мили на Кришна, че Той да дойде при вас като дар? От това можем да разберем изключително фината и възвишена позиция на Нанда и Яшода.

Разбира се, това не означава да не предприемате никакви жертви и отречения. Недейте да ме цитирате. „Тиртха Махарадж каза: „Никакви отречения!” Не съм казал това. Ние почитаме Нанда Баба и Яшода Мая като емблема на безкористната посветеност. Обожаваме и ценим позицията на паришадите те са толкова близки на Кришна, че Той идва при тях без никакви други изисквания. Това означава, че е готов да се откаже от божествената си позиция. Няма ни корона, ни божествено великолепие; Той иска да дойде съвсем близо до Своите възлюбени предани. Готов е да се роди в затвора, готов е да прекоси бурната река, само и само да общува със Своите предани. Не е ли красиво това? Ние търсим Бога, а Той търси Своите свидни предани. Той се нагърбва с неприятностите; нима ние не сме готови да поемем някакви малки неприятности?

Ако аз трябваше да избирам между позицията на Нанда Баба-Яшода и Васудева-Деваки, готов съм да приема отреченията, ако това е ключът да постигна за вас позицията на Нанда Баба и Яшода Мая.

[1] „Шримад Бхагаватам” 10.3.47-49

[2] „Шримад Бхагаватам” 10.3.50

[3] „Шримад Бхагаватам” 10.3.50-53Leave a Reply