Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
За щастие, имаме много светци. И е много благотворно да им се молим, защото те могат да разпрострат закрилата си над нас и да ни напътстват. Всъщност, това е начинът да се влезе в досег с възвишените преданоотдадени: да отбелязваме празниците им, да им се молим и да медитираме над тях. Така че, ако някой се срещне с шестимата госвами, той не долавя странни гласове, нито вижда призраци. Това е едно определено ниво на реалност. Затова, пожелавам ви да имате даршан с госвамите, защото те ще ви кажат как да се отдадете в служене на Радха и Кришна. Например, представете си, че се срещате с госвамите – какво ще ги попитате?

Хари-лила: Ще ги помоля да ми разкрият целта на живота.

Тиртха Махарадж: Целта на живота един преданоотдаден трябва да я е разбрал максимум на първата седмица. Ако слушате лекции години наред и не знаете каква е целта на живота, грешката е ваша. Обаче, как да се постигне тази цел – това е въпросът. Това именно трябва да научим, да питаме, да търсим. Затова, ако срещнете госвамите, попитайте ги със сълзи на очи: “Как мога да осъществя целта на живота си?” Ала често хората си мислят: “Разбира се, че ако срещна госвамите ще постъпя именно така.” Но когато си в обкръжението на чист преданоотдаден, когато стоиш пред своя гуру, какво го питаш? “Имам този и този материален проблем – би ли го разрешил? Нямам пари – можеш ли да ми помогнеш? Нямам съпруг – можеш ли да ми помогнеш? Имам съпруг – можеш ли да ми помогнеш?” Грамя-катха (селски приказки), а не кришна-катха (разговори за Бога). И после като видите госвамите ги питате: “Хей, имам следния проблем – можете ли да ми помогнете?”

Не бъдете глупави като онази старица. Имало някога една старица. Нейната дхарма била да носи дърва на гръб. Била простодушна и винаги се молела на Бог Нараяна. Един ден мъкнела много тежък товар. Толкова тежък, че се наложило да поспре и да го остави за малко, за да отдъхне. Когато се наканила отново да продължи, тя погледнала огромния куп дърва и възкликнала: “Ох, Господи! Невъзможно е да го нарамя пак.” Заплакала и започнала да се моли: “О, Боже мой! О, Нараяна!” Молела се така сърцераздирателно, че Нараяна се появил. “Ти ме викаше, скъпа дъще. Какво мога да сторя за теб? Молитвите ти са толкова искрени и проникновени. Ще изпълня желанието ти, каквото и да поискаш”. А тя рекла: “Можеш ли да вдигнеш този наръч на раменете ми?” Нараяна отвърнал: “Да,” качил товара и изчезнал.

Затова, срещнете ли Нараяна, не го молете да върне товара на гърба ви. Не бъдете глупави, не губете време.

* срещаLeave a Reply