Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
“Виждайки Чайтанйа Махапрабху, Санатан Госвами и Харидас Тхакур незабавно се проснали изпънати като  пръчки на земята за да отдадат почитанията си.” Това е начинът да се изрази уважение – пълните дандавати. „Данда” означава „пръчка”, а „ват”- „като”. Падаш като пръчка. Това наистина е символ на смирение.

 

Тук в нашата традиция хората обикновено се здрависват като се срещнат, нали? Знаете ли откъде идва този обичай? „Нямам оръжие.” Сега считаме това за любезно отношение, макар то да значи просто че „нямам намерение да те нараня”. Но какъв е изразът на уважение в Индия? Отдаване на пълен поклон. Това не показва просто че „не нося със себе си оръжие”, но че „аз съм твой смирен слуга”. Може да се разбира дори като: „Използвай ме за мост, по който можеш да минеш.”

 

„Тогава Богът вдигнал Харидас Тхакур и го прегърнал.” Това е друг начин да покажеш уважение. Когато приемаш някого, ти го прегръщаш.Leave a Reply