Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
В Упанишадите се казва: „Ачарйаван пурушо веда.” „Ван” означава „да имаш”. „Онези, които имат гуру, ще знаят.” Когато някой има духовен учител, той ще постигне знание, ще разбере. Как? Ако стоите твърде далеч от гуру няма да има взаимодействие. Ако сте прекалено близо – гори! Има такава инструкция: „Не се доближавай твърде много до огън, жени или гуру. Но недей да стоиш и прекалено далече от тях.” Защото идеш ли прекалено близо до огъня, той ще те изгори. Но ако си прекалено далеч няма да чувстваш топлината му. Ако се приближиш твърде до жените ще си създадеш някои грижи; ако пък си твърде далеч няма как да имаш синове. Затова е препоръчителен златният среден път.

 

С гуру е същото: дойдеш ли твърде близо – изгаря! Но ако си твърде далеч не чуваш наставленията. Как гори гуру? Много силно гори! Защото самият гуру гори! Гуру е светлина, огън. Разбира се, че ако се приближиш твърде близо до огъня, той ще те опари! Затова се препоръчва при гуру да отиват само онези, които искат да приключат с материалните си привързаности. Гуру е нужен само на такива люде, които искат да се завърнат. Защото той няма да опожари душата ви, няма да изгори вашата идентичност, единствено лъжливата ви идентичност. Но да се отървете дори само от нея е МНОГО болезнено.

 

Ученикът е като руда дълбоко в мината. Как да се извади златото? Най-напред трябва да слезеш дълбоко долу под земята. След това трябва да го изкопаеш, да го откъртиш от изначалното му място. А една добра златна мина е на минимум хиляда метра дълбочина! Тъй че вашето злато е скрито надълбоко! Но има такива люде, готови да се спуснат толкова надълбоко за да го изкопаят. След това го изнасят на повърхността. И какво да сторят с тази огромна буца? Разбиват я на прах.

 

И тъй, гуру се спуска дълбоко в златната мина на вашата душа, изважда сърцето ви, изнася го на повърхността, смачква го и го разбива. Но това не е краят на историята. Защото когато рудата се извади, тя се слага в огъня. А какво се случва когато гуру сложи вашето разбито сърце в огъня? То изгаря. И какво излиза първо на повърхността? Мръсотията.

 

Та пречистване означава сърцето ви да бъде разбито, да бъдете хвърлени в огъня и цялата мръсотия незабавно да изплува на повърхността. Но тогава ако отмиете нечистотията – остава разтопеното злато.

Този е начинът, по който гуру гори. Ако все още имате някакви опасения – не се приближавайте твърде много.Leave a Reply