Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25.11.2006, София)

Ако имаме преданост към Кришна дори грешките ни стават прекрасни. Затова можем да кажем, че един ваишнава или бхакта винаги е добър, не съществува лош бхакта. Бхактата бива добър, по-добър и най-добър. Даже един млад, неопитен преданоотдаден е като нешлифован диамант, в груб вид. Дори в такова състояние той е много ценен. Но когато се превърне в брилянт след като бъде обработен с внимание и полиран, тогава ще засияе с целия си блясък. Ако всички предани са като нешлифовани диаманти, нужен е майстор, който да ги превърне в брилянти.
Можем да кажем, че брилянтът е същината на диаманта. Тогава какво е диамантът? Той е същината на графита, и в крайна сметка на въглена. Ала нещо трябва да се добави към въглена, за да стане той диамант. Какво именно? Време и налягане. Силно налягане. И двете са необходими. Това не означава големи страдания; то просто е процес. Трябва да платим цената. Защото въглищата ги хвърляте в печката и се възползвате единствено от топлината им. Обаче не изгаряте брилянтите си, понеже те носят различна вибрация. Никоя жена не би била толкова глупава да се украси с черни въгленчета. Но знаете, в началото на любовната история, бъдещият съпруг идва с пръстен с брилянт. Няколко карата, няма дори един грам. Но ако донесете десет килограма въглища, за да спечелите дамата – няма да свърши работа. Въглищата и диамантите носят различна вибрация. Всички ние трябва да станем шлифовани диаманти. Недейте да си оставате въглени. Безсмислено е да миете въглена – той ще си остане черен. Но ако му осигурите налягане и време, тъмният чер въглен може да стане прозрачен диамант.
А как да използваме лошите си страни в духовния процес? Нека видим кои са лошите страни, лошите елементи в живота ни. Кои са нашите шест врагове? Кама (похотта), кродха (гневът), лобха (алчността), моха (илюзията), мада (лудостта) и матсаря (завистта). Кама, кродха, лобха са трите основни врага. Как бихме могли да ги използваме? Нима можем да приложим в духовния процес кама?! Да вземем примера с Кубджа. Кубджа била гърбава жена. Но тя страстно обичала Кришна. И любовта й била толкова силна, тя толкова много искала да Му служи, че в живота й настанала голяма промяна. Знаете ли, Кришна има специфичен вкус. Той не харесва гърбави жени. Харесва красавици. Затова когато Кубджа донесла делва със сандалова паста, поднасяйки я на Кришна с всички молитви, Той си рекъл: “Не ми се нрави снагата на тази млада девойка, я по-добре да я пооправя малко.” И така, Той настъпил стъпалата на Кубджа, приковавайки я към земята и я уловил за шията. Ненадейно изкривеният й гръб се изправил. И чрез божествения досег от съмнителна, красотата й станала невероятна. Така че ако имате такава страстна любов, такова кама-отношение към Бога, можете да го вложите без проблем.
Ами кродха, гневът? Трябва да се гневите на грешките си. Това е най-доброто приложение на гнева! Лобха, алчността? Говорили сме преди, че без истинска алчност не можем да уловим Кришна. Нужна е духовна алчност, жажда за бхакти. Сетне моха, илюзията. Как можем да използваме илюзията в бхакти, където става дума за просветление!? Целта е просветление, а прилагаме илюзия – та това е невъзможно! Не, дори илюзията можем да вложим и да Го обожаваме, защото искаме да забравим за величието на Бога. Копнеем за личен Бог, за приятелски Бог, с когото е лесно да се сближим. Това също е вид илюзия, но божествена илюзия. После мада, лудостта. Нека сме луди по Кришна! Нека екстазът ви не е благоприличен! Все едно култивиран пожар – не, пожарът трябва да си е див! И последното е завистта, матсаря. Нея не можете да я ползвате. Завистта няма място в духовния процес. Тя е единственото нещо, което трябва да остане извън него. Всички останали грешки могат да се приложат. Дори тези врагове могат да участват в израстването ни.Comments are closed.