Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос: Говорехте за сърцето, да слушаме сърцето си. Бих искал да ви попитам как да направим разлика между вслушването в сърцето и във фалшивото его? Понякога границата е много тънка.

Тиртха Махарадж: Без пречистване няма да стане. Затова първата стъпка е: овладей себе си, премини през процес на пречистване. Точно както образованието; то започва в детската градина, не в университета. Но ако посещавате университета, а имате умствената нагласа на петгодишно хлапе, няма да сработи. Така че от един предел нататък трябва да достигнем такова ниво на разбиране на себе си, че да сме способни да разграничаваме. Дали казвам нещо защото съм наранен; дали мога да преценя и да се придържам към истината, или поне към някакво по-висше разбиране от собствения си ограничен свят. Мисля, че не е чак толкова трудно. Трябва да сме способни да стигнем степента, в която можем да анализираме себе си, да разбираме напътствията по правилен начин, когато шастра ни казва нещо. Ако шастра ни носи само съмнения или повече объркване, няма смисъл. Трябва да избираме в името на най-добрата цел. И както Шрила Садху Махарадж има навика да казва: “Каквато и отрова да имате, занесете я пред духовния си учител и му я дайте, той ще я превърне в нектар”. Да, това е вярно, но все пак не товарете прекомерно своя духовен учител.

Така че, искреност! Мисля, че тя е изключително необходима. Трябва да бъдем искрени – към себе си и към останалите. Трябва да можем да анализираме, да можем да отворим сърцата си, така че истината да успее да влезе. Защото ако се опитаме да формулираме истината, няма да стане. Но когато тя ни споходи, ще бъде очевидна. Когато слънцето изгрява над хоризонта, то е очевидно, няма въпроси. Възможно е някой да не иска да го види, но какво можем да сторим? Защото ние търсим и преживяване, нали? Не просто теории: “Написано е в книгите, но аз не знам нищо за това.” Нуждаем се от пряк досег. И ако сте свързани с Кришна, ако наистина сте свързани с есенцията на учението на своя учител, на практика не можете да направите истинска грешка – ако сте искрени. Защото божествеността означава чистота, абсолютна чистота. И ако влезете в досег с нея, вие също ще бъдете пречистени, колкото и да се противите.

Но разбира се, не бива да използваме това за извинение: “Аз съм свързан, аз знам, аз виждам…” защото това е фалшиво. Ала истинските неща се разкриват пред искреното сърце. Сигурен съм в това. Чрез благословиите на Бог Нитянанда дори невъзможното става възможно. А несъмненото доказателство, че чудесата съществуват, е че седим сега тук. Това означава, че този божествен принцип на милостта няма граници. Казва се, че философията не отива в бедняшките квартали. Но милостта ще иде. Защото милостта идва за падналите, не за тези, които са вече спасени.

Затова гордейте се, че сте получили тази милост. В крайна сметка, в дългосрочен план това е нашата надежда. И ако се обърнете назад ще почувствате, ще разберете какви щастливци сте.

 One Response to “Границата между сърцето и фалшивото его е искреността”

  1. Krsnapriya Says:

    Прекрасно. Джай Гурудев!

Leave a Reply