Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
69da01005139d63a79012ff5a27f6b29

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 вечер, София)

Продължаваме да четем за различните причини защо Кришна е дошъл на тази планета Земя. Каква беше първата причина?

Манджари: Били са трудни времена за света.

Свами Тиртха: Да. Това била една причина за спускането на Кришна – да облекчи бремето на земята.

„На второ място, било дошло времето за установяване на юга-дхарма.” Каква била юга-дхарма, предписаният процес, в предишната епоха? Храмовото обожание. Всички различни епохи имат различни основни предписани процеси за постигане на съвършенство. Какъв бил процесът в Сатя Юга? Медитация. Шестдесет хиляди години да медитираш на едно място, хранейки се само със сухите листа на дърветата и понякога дишайки. Виждате, това не е практично в настоящата епоха. Ние дишаме твърде често. После, в следващата епоха са били ягите; сетне, в третата епоха – храмовото, ритуално обожание. Сега ние живеем в четвъртата епоха; какво е препоръчително за нея?

Кришна Прия: Възпяване на светите имена.

Свами Тиртха: Правилно. Ти знаеш всичко, Прия! Да, възпяването на светите имена. И всъщност този универсален процес се подчертава във всички различни религиозни практики. В християнството как върви молитвата „Отче наш”? „Да се свети името Ти,” нали? Фокусът е върху святото име. В исляма също имат своите броеници, на които повтарят имената на Бог. И така, за настоящата епоха най-добрият метод са светите имена на Бога. Но само една епоха преди това е било храмовото обожание.

„Яваните и другите окупатори на Индия рушали храмовете, хората нямали вяра в божествата и стандартът на обожание бил много нисък. За да спаси ситуацията, Кришна се появил в този свят, взимайки със себе си юга-аватара, манвантара-аватара и всички останали инкарнации, като Нараяна, Рама, Нрисимха, Калки и други.”[1]

Отново виждате, едно основно задължение на Всевишния е да възстанови принципите на религията. Мисля, че това е много важна причина, за да дойде. Ако си отговорна личност, тогава каквото си започнал, ще се стремиш междувременно да се грижиш за него. Този цикъл на битието е започнал, а Кришна е отговорна личност, затова е готов да направи жертвата да се спусне на тази земя. Макар да се радва на всякакви удобства в духовното небе, при все това Той е готов да се наеме с трудностите да дойде при нас, за да възстанови религиозните принципи.

Имам предложение за вас. Нека подражаваме на Бога! Щом Той е готов да дойде тук, нека ние сме готови да идем там – да се нагърбим с малката трудност да достигнем най-висшето ниво. Ако Го имитираме по неправилен начин и се опитваме да поправим грешките в материалния свят, надали ще успеем. Това не е наша отговорност. Но ако приложим метода правилно: че щом Той е готов да поеме трудностите да дойде тук, ние трябва да сме готови да поемем трудностите да идем там, мисля, че това е правилно приложение на теорията на практика.

Представете си, че на Ваикунтха днес има събиране. Преданите, полубоговете, всички светци и мъдреци слушат там лекция на тема: „Какви са причините джива, душата, да дойде в духовното небе? Как тези увлечени по материалното живи същества са готови да дойдат при нас?” Всички са удивени да чуят подробностите в тази лекция. Това е отвъд представите им, отвъд най-дивото им въображение. „Как е възможно някой да е толкова далеч от нас?!” Те нямат абсолютно никаква информация за материалната вселена. Те са слепи за материята. Живеят единствено за духа. Затова не могат да разберат за какво им говорят писанията. Раждане, смърт, трудности, невежество, страсти – те нямат понятие какво е това. Звучи им като някаква градска легенда. И разполагат с дълъг списък с причини защо човешките същества, падналите души, са готови да се наемат с трудностите да достигнат духовното небе.

(следва продължение)

[1] От книгата на Бхактиведанта Нараян МахараджLeave a Reply