Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос: Какво е мнението на Кришна за подценяването на себе си?

Тиртха Махарадж: Трябва да сме конструктивни в своето смирение. Ако нашето смирение е деструктивно: “О, аз съм една нула, дори по-малко от нула, аз съм нищожество,” тогава какво можеш да предложиш? Трябва да сме поне малко реалисти: “Боже мой, Ти си ми дал тази задача, а също и таланта. Бих искал да ти го поднеса обратно по най-добрия начин, на който съм способен. Знам каква е моята част от сделката: да свърша добре работата. Успехът зависи от Теб!” Такова смирение е градивно.

Пък и в действителност да подценим своите собствени способности би било много трудно, тъй като те са съвсем нищожни. Вече разбрахме, че Кришна казва: „Аз съм способността у човека.” Така че ако подценяваме себе си, това значи, че подценяваме Кришна, което е оскърбление. Как можем да речем: “Ти не можеш да направиш това!” Защото ако кажеш: „Аз не мога да направя това,” всъщност казваш: „Ти не можеш да го направиш.”

Най-добрият пример идва от времето на Чайтаня Махапрабху, когато Той казал на Нитянанда: “Иди в Бенгал да проповядваш.” Проповядването е трудна задача. Какво да говорим за това да отидеш в чужда страна и да проповядваш там?! Изключително трудно е! Без благословии тази работа не става. Не става без съгласие свише. Нитянанда също разбирал това, ето защо казал: “Аз съм неспособен да сторя това! Нямам нито сила, нито знание, нищичко! Но имам едно нещо. Имам преданост към Теб. И заради нея ще мога да го направя. Понеже съм готов да се отдам на Твоята воля, затова Ти ще можеш да свършиш задачата чрез мен.”

Такова е специалното качество на преданото служене, на бхакти. Чрез тази безкористна отдаденост се сдобивате с неограничени сили. И по такъв начин няма да подценявате Кришна.Leave a Reply