Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
jump1

Въпрос на Радха Кунда: Дори след като постигнем целта, отново ли ще трябва да криволичим в тези емоции – позитивни и негативни? Нямат ли край тези чувства?

Тиртха Махарадж: Има – Брахман. Там няма чувства. Покой. Можеш да го имаш.

Радха Кунда: Сутринта говорихме, че бхакти е трансцендентален, духовен процес и дори да не си достатъчно чист, можеш да практикуваш.

Тиртха Махарадж: Да.

Радха Кунда: Сега отново се казва, че са нужни много усилия, много труд, за да се постигнат божествените благословии. Не са ли това отново тези вълни – нагоре, надолу?

Тиртха Махарадж: Не. Защо аз говоря за усилията и трудностите? За да не правя евтина пропаганда. За да могат хората, които искат да се посветят на духовни практики, да са подготвени, да знаят какво да очакват. Защото ако се впуснеш в една игра без да знаеш всички правила, може още на втората глава да се обезсърчиш. Понеже очакванията ти и правилата на играта се различават.

Но мой дълг през последните няколко години е да подплашвам и пропъждам хората от бхакти. Обаче, виждате, много съм слаб в това служене. Не мога да го върша както трябва.

Радха Кунда: Много сме благодарни за това!

Тиртха Махарадж: Но да сме малко по-сериозни: веднъж един много мил, много надежден бхакта ми се оплака. Той каза: “Лекциите са толкова увлекателни и този санняси с проповядването си ме привлича толкова много, ала когато отида за личен даршан[1] с него, той през цялото време ме мачка.” А аз казах: “Ха! Моето настроение е друго. Аз обичам да давам смазващи лекции, но мъничко повече грижа и внимание, когато някой дойде лично.”

Защото каква полза да се поставят големи плакати, да речем: “Ние ви даваме нектара!” а ако някой дойде: “Добре, дайте ми нектара!”, му даваме отрова. По-добре да правим пропаганда: “Ето, мога да ви дам един много труден процес: наместо ограниченото материално страдание, ще бъдете въведени в безграничното духовно страдание! Аз мога да ви дам отровата!” И ако някой е готов да дойде и да каже: “Добре, дай ми моята порция отрова. Готов съм да умра,” тогава сме готови да изпълним чашата му с амрита, нектара на безсмъртието. Но понякога е толкова трудно да напълниш чашата!

Шрила Шридхара Махарадж казва: “Пътеката на Кришна е пълна с чудеса.” Така че бъдете готови за чудеса. Чудесата се случват на онези, които са готови да скочат.

[1] срещаLeave a Reply