Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
хармония и хаос

(продължава от предишния брой)

Въпрос на Кришна Прия: Понеже ставам свидетел на някакви жестоки случки в целите им брутални подробности, за да успокоя някак ума си, тъй като това много ме притеснява, трябва просто да приема, че действа закона за карма и това е всичко ли? И че по волята на Кришна законът за карма действа така?

Тиртха Махарадж: Можем да кажем, че законът за карма функционира под божествен надзор, обаче не можем да кажем, че страданията на живите същества са по изричната воля на Бога, че те са желание на Бога. По никакъв начин. Знаете, това е критичен момент за много хора: “Ако Бог съществува и ако Той е добър, защо има война? “ или “Защо се разболях?” Мнозина изоставят религиозните си практики и официалната си принадлежност към църквата, защото е имало война или се е случило нещо лошо на материалното ниво. Това е и много тежък богословски проблем – произходът на греха, произходът на страданието. “Щом Бог е добър, как може да ви отрежда страдания?” Хубав въпрос. Какъв е вашият отговор?

Кришна Прия: Не че Той ни причинява страданията, ние самички ги създаваме за себе си.

Гиридхари: Ще се позова на предишна Ваша лекция; моето мнение е, че Бог с лекота и готовност ни дава страдания с чувството на родител, който дава горчиво лекарство на детето си, защото детето се нуждае от него. Историята с въглена и диаманта.

Тиртха Махарадж: Да, след петдесетгодишна възраст ни е позволено да имаме такова мнение. Преди това се нуждаем от по-лека версия, по-романтична. Това е вярно – страданието не идва директно от Бога, защото нашият Бог… разбира се, Той също причинява известна болка, но тя е различна, тя е сладка. Обаче светът на илюзията, действие – последица, е подвластен на закона “каквото дадеш, това и ще получиш.”

Знаете ли каква е теорията на хаоса? Теорията на хаоса гласи: “минимално въздействие – огромни резултати”. Това се нарича теория на хаоса, разбира се в съвсем сбит вид. И така, ако допуснем много малка грешка в началото, ще получаваме все по-големи и по-всеобхватни последици. Теорията на хаоса работи на материалното ниво, обаче и в позитивен смисъл: “мъничко да мантрувате – ще бъдете изключително щастливи”. Малко духовно усилие – големи резултати. Защото тук долу цари хаос – илюзия, голям хаос – това е отражение на оригинала. Ако видим истинския хаос, той е божествена магия. Тук е дълбокият кладенец на илюзията, а там – най-висшата същностна лила.

Така че всъщност грехът, страданието, грешките, мъченията – това се дължи на човешкия принос. И това е теологичният отговор на този толкова проблематичен въпрос. Защото в един смисъл ние сме съ-творци. За човешките същества нашият Господ е дал права и отговорности. Но ако ние искаме да упражняваме и да се наслаждаваме само на правата, без отговорностите, няма да стане – ще дойдат последиците. Ако упражняваме правата си под Негов надзор и с Негово съгласие, няма проблем – няма последици. Обаче ако ползваме само правата без отговорностите, тогава това си е наше творение. Ние създаваме проблемите си – заради невежество, заради бунтарско настроение. И всъщност, унгарците са големи бунтари. А българите?

Кришна Прия: Българите са големи бунтари да обсъждат политиката в градския транспорт. Дотам им стига бунтарството.

Тиртха Махарадж: Не мисля така. Вие сте борбена нация, вие сте добри бойци.

 Leave a Reply