Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 10.05.2017 вечер, София)

(продължава от предишния петък)

Въпрос на Харибхакти: Възможно ли е за нас да познаем и видим Бога с това съзнание, което ни е дадено, щом дори бог Брахма в „Шримад Бхагаватам” обяснява на Нарада, че самият той не може да разбере Бога?

Свами Тиртха: Какво мога да кажа? Мисля, че това, което казваш, е много вярно, защото макар Всевишният да е съвсем близо до нас, ние се чувстваме много далеч от Него. Така че това не е въпрос на реална дистанция, а да го наречем на изкривено съзнание. Съвършенството е тук и сега. Ако не можем да го усетим тук, сега – тогава кога? Защо си мислите че утре ще съумеете да го направите? Ако не можем да се докоснем до божественото сега, ако не можем да застанем пред Бога и да се радваме на компанията Му – тогава кога? Защо утре да е по-добра възможност от днес?

Въпреки всичко, в повечето случаи това, което казваш, е съвсем валидно – че е трудно. Но ако сме внимателни, дори и да не виждаме Бога лице в лице, можем да виждаме знаците, които Го издават. Те ще ни разкрият всичко за Него. И това е нещо, което винаги можем да виждаме. Всеки ден виждате слънцето. Какво е слънцето? За нас слънцето е окото на Бога. Или виждате луната – това е Кришна Чандра, Гоура Чандра. Те са пълната луна на хоризонта на нашето среднощно небе. Така че има безброй начини да помним. Единствено са ни нужни очи, възприятие за това.

Това е много добре описано от Шрила Шридхара Махарадж. Веднъж го посетил един много добър предан; той седял самичък на верандата на своя храм. По онова време храмът бил заобиколен отвред от огромна зелена джунгла. Шридхара Махарадж просто медитирал, оглеждайки се из джунглата и казал: „Тук има толкова много неща, които ни напомнят за Чайтаня Махапрабху.” Ти виждаш само джунгла; той вижда Махапрабху.

Затова е казано: глупецът и мъдрецът гледат едно и също дърво, но не виждат едно и също дърво. Ето го животът като дърво, ние наблюдаваме живота. Но какво виждаме в него? Ограничения, страдания, смърт?  Или шанс за вечен живот, щастие, радост? Какво виждате? Нека сме реалисти – съществуват ограничения. Но нека сме и оптимисти – съществува по-висша реалност.

Така че отговарям: да, възможно е да виждаме Бога.

Веднъж Гурудев попита бхактите: „Искате ли да се срещнете с Шримати Радхарани?” О, всички отвърнаха: „Да, разбира се, разбира се!” и тогава той каза: „В 4:30[1] сутринта можете да Я срещнете в храма. Тя е тук на олтара.”

Така че ако искате нещо – направете малка жертва. Идвайте навреме.

[1] Часът на първото сутрешно арати, мангала аратиLeave a Reply