Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
“Бог Шри Чайтаня Махапрабху изпрати Нитянанда Прабху от Джаганнатха Пури в Бенгал, който е познат като Гауда-деша, и Бог Нитянанда Прабху заля тази страна с трансценденталното изпълнено с любов служене на Бога.” [1] “После Бог Шри Чайтаня Махапрабху изпрати двамата братя Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами във Враджа. По Негова заръка те отидоха в Шри Вриндавана-дхама. Като пристигнаха във Вриндавана, братята проповядваха преданото служене и разкриха много поклоннически места, и особено поставиха начало на служенето към Мадана-мохана и Говиндаджи. Както Рупа Госвами, така и Санатана Госвами донесоха различни свещени писания във Вриндавана и събраха същината им, съставяйки множество творби върху преданото служене. По този начин те спасиха всички негодници и пропаднали души.” [2]
И така, оттук можете да видите разклоненията на Гаудия Ваишнавизма. Махапрабху стои в Джаганнатх Пури, който е много известно поклонническо място. Какво има в Джаганнатх Пури? На първо място, Бог Джаганнатх. На второ, това място известно време е било заемано от будистите, било е център на будистки практики. А освен това и Шанкара основал един от главните си ашрами в Джаганнатх Пури. Виждате, всички различни школи се събират, смесват се и се срещат, дори понякога се съревновават едни с други в Джаганнатх Пури, понеже той е толкова важно място. При все това, Махапрабху стои там и изпраща учениците си: “Ти иди там, а ти иди там”
Нитянанда Прабху бил изпратен в Бенгал, който не е чак толкова далеч от Джаганнатх Пури – за една нощ с автобус се изминава разстоянието. Обаче, знаете ли, да се качиш в Индия на нощен автобус, който няма прозорци, е доста тежко. И обикновено, докато стигнеш до Калкута, да речем, автобусът се е счупил, така че не успяваш да се добереш закъдето си тръгнал и спираш някъде насред пътя. Все пак е много по-близо отколкото е Вриндавана. Защото, за да стигнеш от Пури до Вриндавана трябва да вземеш… не ви препоръчвам да вземете автобус, по-добре влак. Както и да е, понякога бхактите взимат бавен влак, който пътува два-три дни. Така че разстоянието си е голямо. А представете си преди петстотин години – без коли, без автобуси, без влакове, единствено със заръката на Чайтаня Махапрабху: “Иди на това място и проповядвай!” Ако бяхте получили подобна заръка : “Иди в Триград, установи център там и започни да проповядваш култа на Чайтаня Махапрабху”, сега можете лесно да го направите, защото вече сме тук. Но разбирате ли, да тръгнеш, да излезеш вън и напълно да зависиш от милостта на Кришна, това е едно от най-великите – е, не бих казал предизвикателства, но е една от най-великите възможности да обогатим посветеността си.
И така, Той изпратил Нитянанда Прабху в Бенгал, а Рупа и Санатана във Вриндавана. И оттам насетне малко по малко се образували основните клони на дървото на Чайтаня. Едната е школата Враджа, а другата – бенгалската.
1. “Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя-лила, 1.24
2. “Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя-лила, 1.31-33


Leave a Reply