Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Гурудев

Въпрос: Бихте ли препоръчали нещо, което резюмира всичко, което казахте за „Гита” в тези лекции, някакъв общ обзор и есенция?

Тиртха Махарадж: Има множество различни резюмета на „Гита”. На практика има изискване всички садху и гуру да дадат своето мнение и визия върху „Гита”. Бхактивинод Тхакур има три пояснения към „Гита”. И всички останали ачарии са давали тълкувания върху „Гита”. Така че това е задължително. Например Шрила Прабхупада, Бхактиведханта Свами, е написал „Съвършенството на йога” и тази книга е като кондензираната същина на „Гита”. Мнозина други в хода на историята на мистиката дискутират тази тема.

Но най-добрият начин да изучаваме „Гита” е да следваме напътствията на своя духовен учител. Защото много школи, много виждания, много традиции могат да извлекат съвсем, съвсем различни послания от „Гита”. Така че ако искаме да попием същото настроение, тогава най-добре е да следваме съвета и прочита на своя учител.

Ала също така можем да кажем, че „Гита” е един начален учебник по живота в преданост. Все едно сте на шест години и отивате в първи клас – толкова е основна и елементарна. Следващото ниво от разкритите писания е „Шримад Бхагаватам”. От „Гита” можем да разберем, че Бог съществува.  А от „Бхагаватам” можете да разберете какъв е Той – това е много по-интересно! „Гита”  е само 700 стиха, „Бхагаватам” е 18 000 – доста по-подробен. И може да си помислите, че това е краят на вашето обучение, обаче не е. След това идва „Чайтаня Чаритамрита”. Тя е 11 555 стиха.

Това е следдипломното обучение във ваишнавската литература – „Чайтаня Чаритамрита”. Най-напред разбрахме, че Бог съществува, сетне разбрахме какъв е Той, а сега можем да научим как да бъдем добри преданоотдадени. И тогава може да си речете: “О, това е краят на историята. Ако знаем как да сме добри преданоотдадени, това е краят на историята,” обаче не е. Защото тогава идва Рупа Госвами с една изключителна творба, а именно „Бхакти Расамрита Синдху” – нектарните вълни в океана от преданост. И тогава можем да си помислим, че това вече е краят, ала сега няма да продължа, ще спра. Но бъдете сигурни – присъства и още информация.

А къде намираме тази информация? В сърцето на чистия предан. Ведите наставляват човечеството като строг баща. Пураните обучават човешките същества като майка – много нежно. Докато ачариите ни учат като любовник. Затова най-висшата същина на всички Веди е вложена, инжектирана е в сърцата на чистите предани. И затова нашата света троица са Хари, гуру, ваишнава. Те са най-свещеният принцип, или по-добре да кажа – реалност. Хари, Върховния Бог – разбира се, Той никога не е сам; вторият е гуру, който винаги е много близо до Върховния; и третият е ваишнавата, който винаги е много близо до гуру. Така че те са свитата на Върховния. Хари, гуру, ваишнава – те са най-скъпоценното богатство. Затова отнасяйте се към тях добре.Leave a Reply