Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
 Веднъж имаше много сладка дискусия: един много добър бхакта повдигна въпроса: “Ако сме отдадени на Кришна, но имаме и някаква друго увлечение в сърцето, ако отделяме внимание и на някой друг” – това означава да поделям сърцето си между Кришна и някой друг – “Той как ще приеме това?” Сега можете да изложите своите очаквания: о, Той трябва да е достатъчно търпелив, по-търпелив от стрък трева, по-толерантен от дърво, трябва да понася моите глупости. Обаче този човек беше току-що оженен, затова го попитах: “Ти си женен, нали?” Той отвърна: “Да, женен съм.” Тогава му казах: “А как би се почувствал, ако съпругата ти много те обича и много те слуша, но има и някой друг в сърцето си?” Нямаше повече въпроси.

Не можем да постъпваме така с нашия свиден Бог. “Обичам те, но обичам и себе си.” Не можем да правим това. Трябва да даряваме любовта си, не да си я кътаме. Защото запомнете: колкото повече даваме, толкова повече получаваме. И както пише Шрила Прабхупад: “Животът идва от живот.” Съзнанието идва от съзнание. А любовта идва от любов. И от любовта произлиза любов. Нищо друго. Ако Кришна е Божията любов, кажете ми какво друго би могло да дойде от него, освен любов? Такова трябва да бъде виждането ни. Такъв трябва да бъде дарът ни.

Гиридхари: Все пак има някакво вътрешно противоречие. Не можеш да обичаш само Бога, без да обичаш никой друг.

Тиртха Махарадж: Разбира се! Аз не виждам никакво противоречие в това.

Гиридхари: Нали цялата ни любов трябвало да е насочена към Бога.

Тиртха Махарадж: О, разбирам. Какво да се прави?! Трудно е. Ако обичаме Бог като цяло, Той е толкова велик; не можем да Го обхванем с разбирането си, за да Го обичаме. Нека си изберем една част от тялото Му. Знаем, че Той е трансцендентален, една малка Негова частица може да изпълнява ролята на всички останали, затова нека вземем едно късче. Едно късче е същото като цялото; цялото е твърде голямо, затова нека изберем една малка част, която сме способни да възприемем. Моето предложение е да изберем сърцето Му. Защото без сърцето тялото няма да функционира, а и знаем, че някои съществени енергии се намират в сърцето, затова нека вземем за пример него. Пък и в крайна сметка практикуваме бхакти-йога, йога на чувствата, така че коя друга част бихме могли да изберем от Бога, ако не сърцето! Бяхме посъветвани да продължаваме да търсим, докато не намерим. Така че най-напред претърсваме тялото на Кришна – ето ги нозете, ето я гръдта, а вътре е сърцето. После взимате нож и разрязвате – и какво има вътре в сърцето? Нека видим какво е скрито в сърцето? Какво ще откриете в сърцето на Кришна? Чистите предани. Сърцето на Кришна е пълно с чистите предани. Отново, не можем да се отървем от тези ваишнави! Поне се отървахме от бъдещите ваишнави – от тези, които все още не са отдадени. Но тогава ще се натъкнете на голям проблем. Защото има някой, чието сърце е по-голямо дори от сърцето на Кришна. Коя е тази единствена личност, чието сърце е по-голямо дори от сърцето на Кришна? От сърцето на Бога! Това е сърцето на Богинята. Сърцето на Радхарани е по-широко дори от сърцето на Кришна. Тя може да включи всички в служене.

И така, ако вземем най-съществената част на Кришна – сърцето Му – ще срещнем там чистите предани. А ако вземем чистия предан, в неговото сърце ще видим Кришна. Шрила Шридхара Махарадж описва това: каква е тази изключителна сила и трептение около чистите предани? Какъв е техният идеал, кое е това, което ги вдъхновява? Ще го откриете в сърцата им – това е Кришна, който обитава сърцата на чистите отдадени. Това е начинът да обичате Него и Неговите слуги. И не забравяйте, любовта не се поделя, а се умножава. Такава е тайната на трансценденталната любов.

Въпрос на Кришна Прия: Това означава ли, че ако даваш любовта си на човешко същество, отново я даваш на Кришна? Ако даряваш любовта си на човешко същество, ти всъщност я даваш на Бог?

Тиртха Махарадж: Ако имаш това виждане… Но ако нямаш такова извисено, духовно виждане, тогава това би могло да е грешка. Ако сме на нивото да виждаме душата, тогава е възможно. Защото тогава не тялото ще е това, което обичаме, а ще споделяме чувства с душата. Докато не сте на това ниво, съсредоточете вниманието си. И от тази перспектива виждайте всички останали. Защото Кришна излъчва много специална светлина. Макар да е тъмен, въпреки всичко Той излъчва светлина, божествено сияние. Затова разбирайки Него, можете да разберете и останалите. Ако виждате всеки като слуга на Бога, тогава на воля можете да споделяте чувствата си. Но никога не бива да смесвате и да обърквате изкривените земни чувства с божествената, духовна любов. Едното е кама, а другото према. Кама е себична, тя включва егоистичното ви наслаждение; према е божествена – единствено между душите. Затова не ги бъркайте. Не бива да мислим, че едното би могло да замени другото. Leave a Reply