Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
 „Някои гледат на душата като на нещо изумително, други я описват като изумителна, трети чуват за нея като за нещо изумително, докато някои, дори след като чуят за нея, изобщо не могат да я разберат.”[1]

Вторият метод, посочен тук, е: “Някои я описват като изумителна”. Те говорят за красотата и дивността на душата. Това е по-активен подход. Първо е наблюдението, което е по-скоро пасивна медитация. Описването и възхваляването е активен принцип. Това го видяхме последния път в Индия, във Вриндавана. Следобедно време храмовете са затворени, понеже Кришна си почива. Такъв му е ежедневният навик, така че трябваше да чакаме пред един храм. В мирния следобед съвсем малко хора се движеха наоколо. Имаше една възрастна жена, която се препичаше на слънце; имаше и един мъж, който вършеше някаква работа. И той започна да описва Кришна и любовната връзка между Радха и Кришна. Отначало нямаше никакви слушатели. Тогава той започна да се обръща към тази жена и да разказва как любовта на Радхика е досущ като любовта на Кришна – изнасяйки лекция в следпладнето – понякога цитирайки даден стих, описвайки ентусиазирано, практически пред никого..

И така – описване на изумителната красота на душата; и другото е – да се слуша,  “някои чуват, че душата е изумителна.”  Шраванам-киртанам, възхваляване и слушане. Това са другите начини да се разбере – да се описва и да се слуша. А казва се, че можеш да обясниш нещо само ако разбираш темата. Нали така, ако не разбираме, не можем да обясняваме, не можем да славим. Понякога това наистина може да се почувства с децата или с хора, които питат нещо: как въпросът ни помага да се сдобием с по-добро разбиране. Описанието засилва вярата. Също и внимателното слушане ще я направи по-силна. Знаете историята…. Простете, че все цитирам разни истории, но от тях е по-лесно да се разбере. Разказването на истории е симптом на Кали-юга. Защото в тази епоха людете са малко глуповати, не проумяват твърде възвишената философия, приспива им се. Ала в една интригуваща история могат да доловят някакво послание. Става дума за описването… “те описват, че душата е изумителна” и чрез описване можем да засилим вярата си.  И така, имало едно време един крадец. Хрумнало му “Трябва да обера тази богата къща с голяма градина.” Решил да влезе през нощта, промъкнал се в къщата, грабнал някакви ценни вещи и побягнал. Но докато бягал вдигнал шум и пазачите го подгонили. Обаче градината била достатъчно голяма и той тичал ли тичал, стремейки се да избяга. Тогава проумял: “Ах, няма да мога да се прехвърля през стената, ще ме хванат, какво да правя?” В крайна сметка решил :”О! Тук в градината виси някакво парче оранжев плат. Ще си го омотая като тюрбан и ще седна под дърветата, уж медитирам.” Крадените вещи вече бил захвърлил още докато тичал, така че решил да седне като садху. Тогава дошли пазачите и запитали: “О свамиджи, много хубаво, че седиш и медитираш тук, но не си ли видял един крадец? “ Той отвърнал: “Да, ей натам избяга!” Обаче знаете ли, ако се преструваш на садху, тогава трябва и да се държиш като садху. И така, на следната утрин селяните дошли да посетят светеца; някои носели децата си: “Дай благословиите си на моето дете”, други идвали за съвет: “Какво е твоето мнение, какво е тайното ти учение, моля те, разкрий ни го…”  И той започнал да раздава духовни напътствия. Когато му донасяли някое бебе, казвал: “Харе Кришна!” Дойдел ли някой друг, казвал: “Дръж се добре, не кради, винаги говори истината.” Така че му се наложило да действа като светец. Започнал да описва красотата и дивността на Бог и на душата. И вижте какво се случило: той наистина станал садху. Изоставил порочния навик да краде и обира – и не само заради това, че сега приходите му били по-добри и работата по-безопасна – да се дава добър съвет. Понеже, нали разбирате, хората носели чапати, малко ориз, малко това или онова – и бизнесът процъфтявал. Не в този смисъл. Но докато говорел, той разбрал кое е правилно и кое погрешно.

По същия начин и ние трябва да сме готови да описваме красотата на Кришна. Защото по този начин ще я разберем по-добре, ще се доближим повече до нея. Тъй или инак, ако кажете на някои хора, на свои приятели: “Трябва да се отдадете на Бога,” в крайна сметка ще разберете: „Аз също трябва да Му се отдам!” И ако говорите за това по красив начин, останалите ще се възползват от благодатта да чуят за него.[1] „Бхагавад Гита” 2.29Leave a Reply