Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(продължава от предишния брой)

 

Ахам сарвася прабхаво/ маттах сарвам правартате/ ити матва бхаджанте мам/ будха бхаава-саманвитах – „Аз съм източникът на всички духовни и материални светове. Всичко води началото си от Мен. Мъдреците, които знаят това съвършено, се заемат с предано служене на Мен и Ме обожават от все сърце.”[1]

Кришна описа цялото творение. Сетне Той насочва вниманието си – както и нашето внимание – към практикуващите. Ити матва – “знаейки това” – бхаджанте – “те ще обожават” мам„Мен”.  Онези, които знаят това, ще Ме обожават. След теоретичното описание идва практическото приложение. Щом съществува Бог, щом съществува човек и щом съществува връзка помежду им – какво следва да бъде сторено? Да се обожава. Но да се обожава кой? Филмовите звезди? Или политиците? Не – „обожавай Мен”. Ние трябва да обожаваме Бога.

Сетне се казва: Буддха. Буддхи означава „интелигентност”. “Онези, които са интелигентни, ще ме обожават.” И какво е качеството на тези мъдри люде? Бхаава-саманвитах. Как е разтълкувано бхаава-саманвитах тук?

Премананда: С голямо внимание.

Тиртха Махарадж: Да. Но можем да добавим още нещичко за това бхаава-саманвитах. Защото какво означава бхаава? Това е духовното настроение, емоционалното отношение. Звучи много подобно на бхава. Бхаава и бхава. Бхаава е емоционалния заряд, а бхава е съществуването. Разликата е единствено в дългото „а”. А кой е „а”? Това е Кришна. Ако добавите Кришна към съществуването си, ще се изпълните с екстаз. Така че бхаава-саманвитах означава внимателен; но означава също и възторжен, влюбен, вдъхновен от живота.

Есенциален ли е този стих? Започва с „Аз” и завършва с екстаза от живота. Навлезте в дълбочина, гмурнете се в дълбочина. Една капка съдържа целия океан. Можете да потънете надълбоко в тази единствена капка и да се удавите от екстаз.

Някои аспекти от философията и теологията не можем да проумеем с разсъдъка си. Съществува предел на човешкото разбиране. Ала дори тези изключително сложни въпроси без отговор могат да бъдат приети в сърцето. Приемем ли ги, системата започва да функционира. А когато достигнем по-висше ниво, просто ще ни се разкрие. Такъв е начинът да се проумяват по-висшите неща. Не просто чрез интелектуални усилия, а чрез посветеност. Защото Кришна може да ни разкаже историята много усукано – в стоте хиляди стиха на „Махабхарата” – а може да я изрази и съвсем простичко: “Ахам”. Разберем ли това, сдобили сме се с всички отговори. Ахам сарвася прабхаво.[1] “Бхагавад Гита”10.8Leave a Reply