Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25 май 2005, София)
Трябва да овладеем лошите си навици посредством добри навици. Това е лесният начин за контрол – въвличаме сетивата си в нещо по-добро.
Ако искаме да контролираме телесните функции, това не означава че трябва да ги прекратим. Ако просто спрем дадена функция, с това няма да я пречистим. Но ако свържем сетивата и телесните функции с божествеността, пречистването внезапно ще се случи.
Например имаме очи. За да контролираме очите ние не ги изваждаме, понеже скитат насам-натам и се заглеждат по разни неща. Не, ние ги овладяваме като съсредоточаваме поглед върху Кришна, Чайтанйа Махапрабху –да виждаме красотата на Кришна. Това е най-добрата заетост за очите.
Имаме и уши. Не е нужно да ги запушваме, но да използваме този инструмент за най-добрата цел. Не ви препоръчвам, например, да слушате новините по радиото, това не е добро приложение за ушите. Опитват се да пълнят ушите ви с всякакви глупости и боклуци. Понякога и аз проверявам новините. На всеки две години пускам радиото и разбирам, че са си все същите стари вести – тук бомби, там грабежи, това строшено, онзи убит и т.н. И прогнозата за времето също е лоша. Нима бива да използваме ушите си за подобни безсмислици? Нека по-добре вложим способността си да чуваме в слушане на добрите съвети на мъдри учители или на посланието на Бога. Това е най-добрата заетост за ушите.
Имаме и още някои други отвори по главата си. Да вземем за пример носа. Носът си обикновено използваме за да го тикаме в какво ли не. Но по-добре да не го врем тук и там; по-добре да одухотворим обонятелната си система като вдъхваме ароматите, поднесени на Кришна, или пък цветята. Не забравяйте че Кумарите, четиримата велики светци-юноши, се вдъхновили да обожавал лично Вишну, Кришна, понеже вдъхнали уханието на листенцата туласи, поднесени в лотосовите Му нозе. Способността да се помирисва е много силна. Обонятелната система е почти директно свързана с мозъка.
Затова процесът Бхакти е много полезен в заемането на сетивата. Влезете ли в храма, незабавно усещате божественото ухание на ароматните пръчици. Това създава много пречистена атмосфера в съзнанието.
И последното отверстие в главата ни е устата. А с устата се правят две неща – хранене и говорене. В повечето случаи хората ядът и говорят глупости. Но ние трябва да контролираме езика като ядем и казваме хубави неща. Ако имате кола, която върви на петрол, не бихте й сипали на бензиностанцията нафта или газ, а именно петрол – защото той е подходящ за двигателя. Кое е по-сложно – една кола или човешкото тяло? Човешкото тяло е поне МЪНИЧКО по-сложно от кола; но въпреки това ние не знаем кое е най-доброто гориво за тялото ни. Често сипваме много лошо гориво, а после се чудим защо то не функционира както трябва. Трябва да открием такъв внос на енергия за тялото, който благотворно да го подтиква да върви в добра посока. Затова вегетарианската диета е препоръчителна за йогите, тъй като това е правилното гориво за тялото.
И така, за да овладеем телесните функции ние не се отказваме от виждането, нито от чуването, нито от способността си да говорим или да се храним, но се стремим да ги одухотворим. Слушаме за Кришна, съзерцаваме Го, говорим за Него,  славим Го, приемаме Неговия прасадам. И въвличайки сетивата си в този божествен процес, ние ги извисяваме.


Leave a Reply