Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
йоги-Параматма

(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017 вечер, София) 

(продължава от предишния понеделник)

Въпрос на Махадев: Фонтанелата при малките бебета е отворена; има ли случаи възрастен човек да отвори тази врата приживе, преди смъртта си?

Свами Тиртха: Възможно е, но не по механичен начин. Понякога хората се опитват да постигнат духовен резултат по механичен път, но това абсолютно не е препоръчително. Защото няма да им донесе резултата, който жадуват. Всъщност това е демоничният начин – да постигаш нещо духовно по механичен път. Все същите истории се повтарят навсякъде из свещените предания – например когато Равана искал да се въздигне в духовното небе с някакво техническо изобретение. Или когато хората започнали да строят Вавилонската кула; и много други истории.

Така че по механичен начин не е възможно да се достигне едно духовно извисено ниво. За подобно нещо е нужно да прилагаме духовния метод правилно. Тогава можем да отворим горната врата – именно сахасрара-чакра или коронната чакра, която всъщност е малко над физическия череп. В същинската йога традиция това се смята за мястото на съвършеното съзнание. В йога дори традиционно се казва, че то е входната врата за амрита. Така че ако сте свързани посредством съвършена медитация със съвършеното ниво на съзнание, амрита незабавно ще се влее във вас. Капка по капка тя ще навлезе чрез различните жлези вътре в мозъка, а сетне в края на краищата ще проникне навред из цялото тяло. Всичко е резонанс. Така че ако резонирате, ако вибрирате с мекото небце, това е начин да се стимулира жлезата над него и да призовете капките нектар.

Но как да активирате този резонанс? Има много семпъл начин – възпявайте Харе Кришна. Защото ако говорите глупости, цялото ви тяло ще резонира това. Ако казвате лъжи, мозъкът ви ще резонира тези лъжи. А това е пагубно, просто пагубно! Затова трябва да се придържаме към истината. Защото тогава истината ще отеква в тялото ви. И тъй като искаме да сме свързани с най-висшето ниво на съвършено съзнание, това е възможно единствено чрез истината.

Но кое е нектарът за нас? Не е истината. Ако е само истината, тя е скучна, съжалявам. Нуждаем се божествените качества и божествения нектар на името на Кришна и на забавленията Му. Затова ако повтаряме светите имена, това ще резонира в цялото ни тяло. То ще ни свърже с върховната реалност. Тогава ако горната ви порта се отвори, напълно възможно е Той да влиза отново и отново, и да разкрива присъствието си.

И тогава ще започне трансформацията. Ще започнем да пием с ушите, да ядем със сърцето и да говорим с очите – това е божествената трансформация, от която се нуждаем.

Както говорихме, трябва да има божествени вибрации. А най-добрият резонанс, който можем да създадем в това тяло е мантруването, отекването на святото име. Пожелавам ви този разтеглен миг от вечността никога да не свършва. Моля ви, вземете това послание със себе си и винаги бъдете много внимателни в своите духовни практики. Това е начин да обърнете един обикновен ден в специален празник.

 

 Leave a Reply