Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 02.05.2018, Рила)

(продължава от предишния понеделник)

Въпросът е дали в настоящото си състояние можем да се докоснем до божественото или не. За да постигнем това, трябва да поставим по-надалеч границите си! Та кой се удовлетворява с полу-решения? „Добре, и двайсет процента ми стигат.“ Не! На нас не ни стигат дори сто процента. Защото сме научили, че сто и осем е нашето число, така че искаме сто и осем процента преданост. Не просто пълна, а преливаща.

Но да се върнем в настоящето. На видимото ниво на съзнанието ни има някои нечисти неща, които трябва да премахнем, и други позитивни неща, които трябва да култивираме. Обаче какво има в подсъзнанието? Какво се таи потиснато в подсъзнателните кътчета? Цялата мръсотия, всички демони, всички проблеми, всички травми, които сте преживели в този живот и в предходните. Толкова много смет! Затова хората се боят да пуснат на свобода подсъзнанието си, да отворят тайната кутия на Пандора.

Обаче това е само едната страна на историята. А мислили ли сте някога какво ли се крие в свръхсъзнанието ви? Щом всички демони са там долу, тогава всички ангели пък са горе. Затова отворете кутията на свръхсъзнанието си. Това ще ви е от голяма помощ. Не бъдете обсебени от мръсотията и боклука. Не анартхите са нашият фокус. Отворете по-висшето си съзнание. Тогава ще ви споходи цялата красота и всички божествени трепети. Те също се крият там. Въпросът е коя кутия отваряте?

И ние имаме дълбоката надежда, че святото име ще отвори духовната кутия, кутията на свръхсъзнанието.

(следва продължение)Leave a Reply