Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Веднъж Шрила Прабхупад бе казал, че чистият предан е всемогъщ. Това звучи като богохулство. Защото обикновено казваме, че Бог е всемогъщ. Как тогава можеш да кажеш, че и чистия предан е всемогъщ? Но чрез своята отдаденост той става пълен представител на Бога. Също както желязото поставено в огън добива качествата на огъня. Ако напълно се отдадеш на Кришна, тогава и напълно можеш да го представляваш. И именно окото на предания е, което осъзнава: „О! Това е моят учител!” Понякога това разпознаване е много бързо, а друг път отнема време. Но когато и да се случи, щастието започва в живота ни.

Кой е най-добрият начин да се възхвалява духовния учител? Това е вашият живот; ако следвате съветите и наставленията му. Не бих казал: следвайте примера му, защото онова което гуру може да понесе може би ще ви прекърши. По-безопасно за вас е да следвате напътствията, отколкото примера му. Но чрез тази божествена и любяща връзка ако се приближаваме все повече и повече до нашия Гурудев, тогава ще се появи изключително необикновен духовен феномен. Колкото повече се отдаваш, толкова повече гуру ще може да те използва. Защото онова, което духовния учител не може да извърши сам, той ще го изпълни чрез учениците си. Но само чрез отдадените си ученици.

Защото любовта в сърцето на духовния учител е толкова силна, че тя ще ви следва. Тя няма да ви остави да си тръгнете, няма да ви остави да пропаднете. Дори ако понякога наставлението е много тежко, много трудно, то пак е за вашето развитие, за вашата полза.Leave a Reply