Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Фактът, че Бог обитава сърцата на всички живи същества се споменава на няколко места в “Гита”: “Аз живея в сърцата на всички създания; от Мен идват паметта, знанието и забравата; Аз съм познавачът на Веданта и създателят на Ведите.” И така, живеейки в сърцата, Кришна упражнява своята сила на всезнанието. Това означава, че няма тайни от очите на Бога! Колкото и да се опитваме да крием, стремейки се да намерим местенце – вън или вътре – където да спотаим нещо, няма начин! Той присъства и съзнава всяко желание, всяка радост или всеки недостатък, които изпитваме. Нищо не е скрито от Божиите очи; тъй или инак нищо не остава тайно – каквото и да вършим, Той го знае. Затова е най-добре да Му се отдадем. Ако свалим всичките си карти на масата, без да искаме да стаим нищо, ако разкрием цялото си сърце, безрезервно, отново ще стигнем до отдаването. Той и без това знае, по-добре да го кажем открито. Кришна знае всичко посредством Параматма.

При все това, гопите имат тайни. А божественото всезнание е изключително провокирано искаме ли да скрием нещо от него. Ако нещо е явно, Той не идва; обаче ако е скрито, Той иска да види– “Какво има там? Какво се опитвате да скриете от Мен?” И да ви кажа, в сравнение с гопите, хората в материалния свят не разбират нищо от криене. Тук няма как да се стаи каквото и да било; ала там гопите се стремят да пазят своите тайни. Считам, че всички усещате тежестта на този въпрос. Можем да кажем, че Кришна също скрива, не само гопите. Той също е потайник. Но знаете ли, един крадец знае всичко за хитростта. Така че ако Кришна стаява нещо, той знае къде се крият тайните. А пък гопите – макар да са, така да се каже, простодушни селски девойки – си имат някои много сладки и болезнени тайни. Това приканва Кришна да ги разкрие.

Можем да кажем, че Кришна не е всеведущ във Вриндаван. Той има някои недостатъци; например, не знае какви чувства питаят преданоотдадените към Него. Не разбира защо гопите са толкова влюбени в Него. Затова търси да разкрие тези тайни. Не забравяйте, че тръгнахме от търсенето на тайните. Но освен това Кришна е готов и да пази тайните. Той е способен да призове Своите слуги, способен е да изтръгне от тях тайните им, обаче е готов да ги запази за себе си. Ала мъдрите люде казват, че има един аспект на Върховния, който не може да пази тайни. Не забравяйте, че когато Кришна е със Своя антураж, с гопите, те танцуват в кръг, обръщайки се с гръб навън, а с лице навътре към сърцевината на този лотосов танц. Това означава, че съхраняват тайната вътре. Каква е тайната на танца раса, на божествения танц в кръг? Това е Божествената Двойка в средата.

Кришна скрива тайните; изтръгва ги, но ги запазва за себе си. Ала Махапрабху е неспособен да пази тайни. Неговото движение също е танц, обаче открит, отворен за всички.

Така че Кришна не може да изяви Своята сила на всезнанието във Вриндавана. Затова Му се налага да излезе от Вриндавана. Понякога и затова Той идва на планетата Земя – за да усети чувствата на преданите. За да разбере тайните за себе си и да ги разпространи.

А какво да кажем за божественото всемогъщество? Всемогъщ ли е Кришна в Голока Вриндавана? В действителност, когато гопалите са заедно, те имат усещането, че трябва да закрилят Кришна, защото Той е най-дребният, най-малкият и най-слабият. Понякога Му казват: “Почакай, аз ще го направя. Ти си толкова мъничък и слабичък, аз ще те пазя.” Добре, лесно е да се признае слабостта в едно приятелство. Но какво да кажем за любовните взаимоотношения? В приятелството не губиш нищо, ако покажеш слабостта си. Ала разкриеш ли слабостта си в един истински любовен обмен – тогава си уязвим! И ние виждаме, че гопите просто търсят Кришна; обаче Кришна тича след гопите. В това е голямата разлика.

Кришна във Вриндавана не е нито всемогъщ, понеже е останал без сили от интригите на  Радхика, Лалита и Вишакха; а е изгубил и всезнанието си, защото в действителност не знае тайните, гопите крият истинските си тайни от Него. Какво да стори тогава? Той казва: “За мен тук няма място! Тук не мога да бъда господарят, не мога да съм всесилния, всеведущ Бог. Нека по-добре приема смирена позиция.”

Ямуна: Аз имам въпрос, касаещ ревността на гопите. Понеже знаем, че в танца раса те подкрепят танца на Радха и Кришна, и тяхната любовна история…

Тиртха Махарадж: Трансцедентална любовна история..

Ямуна:… но същевременно те самите лично имат преки чувства към Кришна. Както имат и лични чувства пряко към Радхика. Как се справят с това: да са влюбени в любимия на своята приятелка?

Тиртха Махарадж: Всъщност не е съвсем същото. Радхика танцува със Сваям Бхагаван Кришна, а гопите танцуват с умножени експанзии. Можеш да провериш в „Чайтаня Чаритамрита”; всички различни експанзии Ваибхава-Пракаша, Ваибхава-Виласа, Прабхава-Пракаша, Прабхава-Виласа са обяснени там и ще откриеш отговора на своя въпрос.

Ямуна: Значи няма място за ревност, трансцедентална ревност?

Тиртха Махарадж: Има място; дори между различните раси съществува вид ревност, защото всеки иска да притежава Кришна. Те желаят компанията Му в своята група, в своята раса, в своето настроение. Това също показва, че обсебващата любов е по-висша от несебичната. В същото време Кришна е способен да въдвори хармония дори между противопоставящите се раси. Затова и ние, на планетата Земя, ако срещнем някакво противопоставяне, Кришна е ключът, който да го разреши и да обедини бхактите.Leave a Reply