Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 24 май 2006, София)
Казват че е трудно да се създаде връзка, а още по-трудно е тя да се поддържа.
Това е вярно само в духовно отношение. Защото с илюзията например е много лесно да завържем връзка и е много трудно да се освободим от нея. Други казват, че е лесно да се завърже връзка с Кришна, но малко трудничко е да се поддържа. Трети пък твърдят че да, лесно е да се завърже връзка с Кришна, но е НЕВЪЗМОЖНО тя да бъде изоставена.
Всъщност всичко зависи от нашето виждане. Ако имаме ОЧИТЕ, тогава където и да погледнем, ще виждаме Кришна. Е, може би не лично, възможно е, но винаги ще виждаме делата Му, винаги ще виждаме творението Му – всичко ще ни говори за Него. В писанията се казва, че всичко е облечено в одеждите Божии. Затова имаме ли този поглед, не можем да говорим за раздяла. Дори и да не виждаме Кришна лично, ще виждаме делата Му, ще виждаме всички различни неща, които са свързани с Него – като например Неговите бхакти, Неговите мурти, Неговия храм, света, творението Му… И когато имаме този по-висш поглед, тази одухотворена визия, тогава ще съзираме връзката навсякъде.
Веднъж Гурудев беше в един ашрам; мястото беше под наем и на стената висеше някаква стара картина на собственика. Тя изобразяваше млада девойка и млад мъж, които се срещат през нощта под пълната луна. Естествено пейзажът беше пасторален… имаше и някакъв кон, защото младежът явно беше коняр или нещо подобно. И Гурудев каза: „Да, това са Радха и Кришна, хубаво… Но този кон какво прави тук?!”
Тъй че… изначално всичко е свързано с Кришна. Въпреки всичко под омаята на илюзията ние може и да си мислим, че нещо остава несвързано. Но в Чатуршлоки – четирите основни стиха в „Шримад Бхагаватам” – се казва: „Трябва да знаете, че илюзията е онова, което ИЗГЛЕЖДА че не е свързано с Кришна.” Това е илюзия. Тъй че ето ви точна дефиниция от „Бхагаватам” какво представлява илюзията – онова което ИЗГЛЕЖДА че не е свързано. А когато сме под магията на илюзията много неща ни изглеждат несвързани с Кришна. Но дойдем ли под божествена закрила, тогава ще виждаме връзката навсякъде.
Затова нужно е единствено да съживим връзката, която по естествен начин изначално си съществува. Целта на Бхакти е да възроди това съзнание: аз Му принадлежа, аз съм с Него, аз съм за Него.


Leave a Reply