Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Всеки се стреми да намери щастие в съответствие с нивото на влияние на гуните. Мисля че много пъти сме говорили за това: когато хората в тама-гуна искат да се наслаждават, те пият, имат някакви други лоши практики и накрая се сбиват – ръгат се един-друг с ножове в гърба или в раменете. В раджа-гуна също искат да наслаждават сетивата си неограничено. А в сатва имат други източници на наслада – като например знание, добро поведение, добродетелни религиозни дела и т.н.

Веднъж Гаура Кишора дас Бабаджи Махарадж се срещнал с някои от своите последователи и поклонници. И единият от тях споменал, че на следващия ден има празник – денят на появяване на един от големите вайшнавски светци. Тогава Бабаджи Махарадж казал: „О, много хубаво, значи трябва да направим голямо празненство!” А те го запитали: „Голямо празненство? Та ние нямаме нищо, дори едно пени да купим ориз за раздаване… за какво голямо празненство говориш?” Той отвърнал: „О, ще постим целия ден и ще мантруваме святото име и така ще се наслаждаваме.” Кой ще вземе участие в подобно „голямо празненство”?! Единствено онези, които имат вкуса за това.

Също както веднъж се срещнах с едни бхакти и те попитаха: „Къде живееш?” а аз отвърнах: „Живея извън града в малка ферма; няма течаща вода, няма електричество, нищо няма – съвсем семпло е.” Тогава младите хора рекоха: „Че кого ще го привлече това?” Но всъщност аз бях доволен от този въпрос, защото той показва, че има един вид разделителна линия; ако някой е способен да прекоси това ограничение от малко тапасйа – той може да дойде, той е приет.

Така че онези, които имат еднакъв вкус ще се съберат заедно. Които се стремят да намерят материално щастие общуват едни с други. А ние, които търсим духовно щастие, също ще общуваме. Общуването с бхактите е много вдъхновяващо. Защо? Защото имаме някаква обща цел. И можем да проявим хармонията, която толкова много липсва в света. Можем да я проявим в много различни отношения – в делата си, в това че сме заедно, в идеалите си – в това че се съгласяваме по някои основни въпроси. И тръгвайки от там ние сме съгласни и как да действаме, имаме подобен род дейности. По такъв начин добиваме шанса да достигнем до някакво по-постоянно щастие и удовлетворение.Leave a Reply