Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Ницше е казал, че Бог е мъртъв, но ние вярваме, че Той никога не умира. Той е мъртъв само за онези, които не вярват. Но за тези, които имат вяра във вечността на душата и на Бога, не съществува смърт. Затова, когато някой отдаден вайшнава умре, когато напусне този свят, не бива да казваме „сбогом!”, а най-много „до скоро!” Несъвършено разсъждава онзи, който казва, че един вайшнава умира, защото ние винаги сме заедно в святото име. То е нашият нектар на безсмъртието.

 

Как да подходим към Бога и как да се доближим до живите същества – в това е въпросът. Чрез предано служене! Всичко започва с шраванам, да нададем ухо за посланието. Затова най-напред поверете ушите си на Кришна. И както Кришна може да прави всичко с всяка от различните части на тялото си, така и вие може да пиете нектар с ушите. Обикновено използваме ушите си за слушане, но вие може да ги използвате и за пиене.

Ако сте приели нещо посредством слуха си, можете да го отразите, да го върнете, досущ като ехо. Какво означава това всъщност? Означава киртанам, проповядване: получили сме нещо и го раздаваме. Затова се казва: Ако нямаш вяра, проповядвай докато я добиеш. А когато я добиеш – проповядвай – защото имаш вяра! Това е начинът да увеличите вярата си, това е ключът. Кажете на другите, че чудесата са живи! Това е като да предадете добри новини. Това са добри новини: Бог е жив, Той е близо до вас.

 

А ако сте чули нещо и сте го повторили – какъв ще бъде резултатът? Резултатът ще бъде, че ще го запомните. Няма да можете да го избиете от ума си. Това е вишну смаранам – помнене на Вишну, на Кришна. Това помнене ни помага особено в трудните моменти, понеже нашият духовен живот малко или много е борба: по-добрата ни половина се бори с нашата не толкова добра половина. Разбираме какво трябва да правим, но не можем да го направим. Вкопчили сме се здраво в материалните си желания, а плачем: „Мая, моля те, пусни ме!” Въпреки това трябва да помним, че тази мая е енергия на самия Кришна и тя действа двустранно: помага ни да забравяме, много ни е трудно да помним; но ако илюзията разбере, че сме достатъчно решителни, сериозни и искрени, тя ще ни помогне. Ще ни даде толкова много трудности, че да дойдем на себе си. Това е подпомагащата функция на илюзията. Трудно е да се върви напред, а толкова лесно се греши. Не се налага да се стараем за това, то става от само себе си. Затова нека се стремим да се развиваме.

 

Да помним Кришна е много лесно, Той е толкова очарователен. Невъзможно е да Го разберем, но е толкова лесно да Му се възхищаваме и да се присъединим към Него. Такава е тайната на бхакти марга, пътят на предаността. На първо място това не е философия, това е чувство. Но разбира се, трябва да се задълбочим в изучаването си за да разберем, че Кришна е нашият Бог. Винаги помнете! Кришна е толкова пленителен – толкова е лесно да запомним поне някои от шегите и игрите Му.Leave a Reply