Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Съществува тенденция да се преусложнява дори Бхакти. Когато си мислите че зависи от едикакво си, или пък е нужна едикаква си квалификация, или това, или онова… Не, Шрила Прабхупад казва: „Просто се опитайте да обичате Кришна!” Но разбира се ако да искаме да направим това трябва да следваме добрия пример и напътствията на гуру, шастра, садху и толкова много други…

Трябва да имаме ВИЖДАНЕТО та да разпознаем отпечатъците от стъпалата на Кришна. Реалността е на второ място – чии стъпки са това. На първо място е идеята! Духовното послание е на първо място! Това е най-важното. Проявлението или осъществяването са второстепенни.

Например много люде се съмняват живял ли е изобщо Исус или не. Те твърдят, че едва 6-7% от Новия Завет идват директно от неговата уста. Но нима това променя посланието? Мисля че НЕ променя посланието – ако следваш ще постигнеш. По същия начин ако имаме съответното виждане за истините в духовния живот, можем да постигнем някои добри резултати. Виждането е на първо място. Т.нар. „реалност” е на второ. Разбира се става въпрос за „реалност” в материален смисъл, на материален план. Защото кое е реалност? Реалността е оттатък! Това тук е илюзия!Leave a Reply