Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Една утрин Гурудев[1] даваше лекция в Нанда Фалва и попита: “Искате ли да срещнете Радхарани?” Всички отвърнаха: “Да, разбира се! Разбира се! Искаме да Я видим!” А той каза: “Елате. Тя е тук, на олтара.”

 

Вярно е, че много хора искат доказателства: “Покажи ми!” Но не са готови да заплатят цената. Защото духовният процес действа обратно на материалния. В сферата на материалното казват: “Вярвам, ако видя.” А каква е духовната версия? “Виждам, защото вярвам.” Тъкмо наобратно.

 

Ако сте боговдъхновени, ще можете да говорите на сърцата на хората. Наскоро един нов преданоотдаден ми разказа случка. Той е 40-50 годишен мъж и срещнал някаква жена, имперсоналистка – не по философски убеждения, но просто за момента нямала други реализации. Все пак тя е един вид учител и се страе да помага духовно на хората. След лекцията, след събирането нашият бхакта я попитал: “Кажи ми, Бог личност ли е или е безличностен?” Тя рекла: „Безличностен!” Той казал: “Не.” И това било такова убедено “Не!” че тя много се зарадвала и отвърнала: “О, колко хубаво! Сега пред мен има перспектива! Ако Бог наистина е личност, имам накъде да се развивам в бъдеще.” Така че зависи от вашата убеденост. Достатъчно е да се каже едно „Да!” – или пък „Не!” – и то да бъде окончателно становище.

 

Но се казва също и че на слепеца не можеш да покажеш слънцето. Ще има хора, които по своето естество вярват в Бога; а ще има и такива, които дори да Го видят, пак няма да повярват. Когато Бог Исус бил тук, го разпнали. Когато Кришна бил тук, Чанура, Мущика, Камса и останалите виждали в него единствено враг. Така че зависи и от съзнанието на човека, на приемника. Не опира само до предаването, но също и приемникът трябва да е в добро състояние. Както при радиото, при едно радиопредаване. Нужна е антена; нужна е трансмисия; нужен е и приемник. Което и да липсва, връзката е нарушена.

 

 

[1] Б.А.Нараян МахараджLeave a Reply