Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
prasadam

 “Затова трансценденталистите, които се заемат с извършване на жертвоприношения, благотворителна дейност и покаяние в съответствие с правилата на писанията, започват винаги с ом, за да постигнат Върховния. Човек трябва да извършва различни видове жертвоприношения, покаяния и благотворителност с думата „тат”, без да желае кармични резултати. Целта на тези трансцендентални дейности е той да се освободи от материалното оплитане. Абсолютната Истина е целта на жертвоприношението в преданост, и това се посочва с думата „сат”. „Сат” се нарича също и извършителят на такива жертвоприношения, както и всички дейности, свързани с жертвоприношението, покаянието и благотворителността, които според абсолютната природа се извършват, за да удовлетворят Върховната Личност, о сине на Притха.”[1]

Много сериозни стихове. Разбрахте ли нещо от това? Успяхте ли да следите мисълта? Толкова много сложни неща: извършване на жертвоприношения, ом, посвещаване на Върховния, тат, пък Абсолютния Бог, сат – трудно е!

Нека прескочим за малко на темата как да разбираме и да не разбираме жаргона на преданите. Веднъж имаше една много мила млада дама, която работеше с бхактите. Тя дойде като работник, не като човек, който се интересува от бхакти-йога – поне не много. Но знаете, бхактите са с много меки сърца и искат да поканят всекиго да се включи в различните функции. Тя идваше от сутринта на работа и към пладне бхактите я попитаха: “Кога искаш да приемеш прасадам – преди арати или след арати?” А тя отвърна: “Не зная какво е това, но не искам да правя нищо!” А това беше просто покана: “Гладна ли си? Ела да обядваш с нас.” По-късно тя стана една от най-добрите готвачки и една от най-добрите пуджари.

Така че дори само да започнете да работите с бхактите е опасно. Защото рано или късно ще огладнеете, а с бхактите е много трудно да избегнеш храненето заедно. Тогава ще получиш по-висшия вкус. А без този по-висш вкус вече не можем да живеем.

Има някои определени дейности, които са малко необичайни в началото – например разни думи, разни практики, това ом тат сат – но бъдете търпеливи, по-късно ще ги разберете. Защото същината е съвсем проста – трябва да обичаме Върховния Бог, трябва да изразим по някакъв начин благодарността си. Цялата сложна система на древна Индия е с тази цел – да бъдем благодарни, да изразим благодарността си и да призовем благословиите. Защото имаме някаква надежда, че след това поклонническо пътешествие тук, на планетата Земя и в материалната вселена, ще открием своя път обратно към дома, обратно при Бога.

Това е описание на религиозността: бъди благодарен на Бог, че те поддържа, изрази благодарността си, отглеждай надеждите си и установи своята цел. Това е начинът да бъдеш религиозен. Всъщност религия означава… Какво означава религия?

Камен: Връзка.

Тиртха Махарадж: Да. Религията е връзка. Някои учени казват, че религията е просто съхраняването на дадена култура. Но без трансцендентална конотация, без Бог, що за култура ще запазите? Това би било просто нещо материално, така че не е религия. Религия означава да си благодарен и да изразяваш някакви надежди. Защото имаме общи дела с този Бог Кришна.

Какви са начините да изразим благодарността и надеждите си? Това са жертвите, това са приношенията, това са останалите духовни практики, които извършваме. А междувременно би следвало да станем по-добри хора. Това трябва да се случи незабелязано. Ако следваме вярната посока, характерът ни ще се изгради. Защото казано е, че всички божествени качества се проявяват в поклонника. С тези жертви, молитви, ритуали можем да изразим своята благодарност.

А ако добавим тези мантри – ом, тат и сат – тези ритуали ще станат по-благотворни, по-мощни. Духовните неща имат много специална природа. Те са отвъд ограниченията на материята и понеже целта е божествена, благодарение на тази цел, процесът и действащият също стават божествени. Затова каквото и да пожертваме, то става божествено. И самите вие, които извършвате това служене, също се зареждате с духовна енергия.

Затова Кришна казва, че всички дела на жертва, покаяние и благотворителност са с абсолютна природа и се извършват, за да удовлетворят Върховния Бог. Аз мисля, че това е ключът – каквото и да правим, да се стремим да зарадваме Кришна. Шрила Шридхара Махарадж много пъти казва, че трябва да служим на най-висшия интерес на универсалния център. Ако служим на собствените си индивидуални цели, ще е много трудно да постигнем хармония, но ако се стремим да служим на централния интерес, на божествения интерес, тогава единството и хармонията ще се проявят автоматично.

Затова науката на преданото служене е толкова уникална, защото не е просто теория, съдържаща се в книгите по рафтовете ни. Или пък някакви старинни истории, случили се преди хиляди години, но не и в наше време… Не, това са вечни истини. Кришна не си сменя мнението често. Но истината си е истина, знанието е знание, а обичта е любов. Това са трите елемента на преданото служене.[1] Бхагавад Гита 17.24-27Leave a Reply