Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 11.05.2017 сутрин, София)

Продължаваме да четем от „Бхагавата Пурана”. Пурана означава „древна”. Ала за нас това значи „вечна”. Древно не е нещо остаряло или излязло от мода. Древно означава докосване до вечността – валидно за миналото, полезно и за бъдещето. Затова без корени няма плодове. Нужни са ни дълбоките корени на дадена традиция, на дадена духовна приемственост, пък сетне можем да разгръщаме тези истини.

Съществуват множество Пурани. Например „Шива Пурана”, „Линга Пурана”, „Вишну Пурана”, „Агни Пурана” – безчет са. Но сред всички тях е избрана една, която е свързана с Бхагаван, с Всевишния. Разбира се, и всички останали са много полезни за своите специфични цели. Но за онези, които искат да разберат науката за Бога, „Бхагавата Пурана” е най-ползотворна. Обаче удовлетворява ли ви науката за Бога?

Кришна Прия: Не.

Свами Тиртха: Не ви удовлетворява, а въпреки това сте така усмихнати и сияещи! Науката в края на краищата кулминира в чувства. Ако познаваш нещо или някого, започваш да го цениш, нали? Разбира се, вярно и е обратното – започнеш ли да цениш нещо, започваш и да го опознаваш. Но понякога хората като че ли не харесват знанието, друг път изглежда не разбират любовта. Затова малко знание и малко чувства – това е най-добрата комбинация.

„Бхагавата Пурана” дава немалка доза знание и немалка доза любов. Затова тези, които искат да пият нектара на безсмъртието, трябва да се вглъбят надълбоко в „Бхагаватам”. Щом нещо е свързано с Бога, то е наситено и проникнато от Бога. Така можем да кажем, че това е вечната наука за Бога. А най-съществената ѝ част касае обмена – как преданите, верните на Бог Кришна се чувстват и Го следват. Това е най-важното – каква е мотивацията на предания. Какво е вдъхновението в сърцето на чистия светец? Много е интересно да се разбере, да се навлезе в тази тема: какво тласка чистия светец? Разберем ли това, разбрали сме почти всичко.

(следва продължение)

 Leave a Reply