Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Нитянанда Прабху е всемирният духовен учител, олицетворение на изначалния гуру. Той е гуру-таттва в четирите раси; а в петата раса гуру е представен от сестрата на Радхарани, Ананга Манджари. Но позицията на Нитянанда Прабху е по-славна от тази на Баладева, защото Той раздава према, божествената любов. Према е най-великото нещо, най-възвишеното и най-рядко срещаното. А на най-висше ниво е онзи, който може да ни даде този дар на божествената любов. Понеже Махапрабху е по-висш от Кришна, Нитянанда Прабху е повече от Баларам. В основата си те са еднакви, ала Нитянанда е по-великодушен от Баладева[1]

И така, тук се споменава, че гуру, духовният учител, е божествена функция. В „Гурващака” на Вишванатха Чакраварти Тхакура се казва: яся прасадад бхагаватпрасадо/ ясяпрасадан на гатих куто ‘пи/ дхяям стувамс тася яшас трисандхям/ ванде гурох шри-чаранаравиндам –  “по милостта на учителя идва божествената милост”. Това е позитивна забележка: ако гуру те благослови, божествените благословии също ще дойдат. Това означава, че божествените благословии могат да дойдат и по много други начини, не можем да контролираме това; но обикновено те идват така, чрез този канал. И “ние медитираме над него поне по три пъти на ден”. А какво става, ако вземеш че си спомниш учителя си за четвърти път? Казваш си: „Стоп! Три пъти стига! Три е според шастра!” Или си казваш: „Не, не, не! Не желая да следвам шастра, искам да следвам бхакти! Искам раса – постоянна преданост.” И “Аз поднасям своите поклони в неговите лотосови нозе.”

Макар да поднасяме почитания на своя учител, при все това не бива да го считаме за идолтой не е нито идол, нито имперсонална теория. Не бива да забравяме, че именно напътствията и ученията на духовния учител са онова, което е действително важно. Затова възхваляваме духовния учител; неговото учение е онова, което установява връзката помежду ни. Нашата връзка не е просто физическо общуване, защото ние търсим абсолютната истина и гуру е нашият помощник в това търсене. Ние искаме да следваме духовния път. Затова, за да го извървим с успех, една формална връзка не е достатъчна. Духовният живот е изцяло трансдендентален процес. За да добием съвършена и ясна визия, ние се отърсваме от всички материални схващания, били те физически или интелектуални. По този начин разбирането ни ще се одухотвори. Това е от най-висша полза за нас, понеже е невъзможно да разберем духовната реалност с материални средства.”

Трябва винаги да помним, че духовният живот, такъв какъвто е, е напълно трансценентален процес, той не е нещо материално, не идва от този свят. Включително и специфичната позиция на връзката ни с нашия учител. Един признак, по който можете да разберете, че нещо е духовно, е че от материална гледна точка то е съвсем несъществено и безполезно. Защото какво ни казва духовният учител? Работи повече, и то безкористно. Работи повече, но очаквай по-малко. Това е напълно безполезно! Един послушен ученик би казал: „Гурудев, това е глупаво.” Ала то е признак – е добре, един от признаците – че би могло да е трансцендентално. Защо? Защото духовният учител иска не просто да ни устрои добре на материално ниво, но той иска да достигне до корена на трансцедентността за нас.

Духовният учител не е просто божествена функция. Не е нито идол, нито безличностна концепция. Тайното учение е: гуру понякога е и личност, човешко същество. И това прави картината още по-прекрасна – че нашите учители притежават и специфичен, уникален, човешки характер. Например, Шрила Парамадвейти Махарадж е прославен по целия свят като неуморен пътешественик и проповедник, организиращ огромното планетарно движение на ваишнавизма. Той постоянно пътува, проповядва, среща се с преданоотдадените и ги вдъхновява. Или пък Садху Махарадж, който запленява сърцата, като сърдечен дядо, който идва и прегръща всички в любящите си обятия. Така че ние имаме своите учители, имаме своите герои, които са пример за нас. Трябва да разберем, че линията от учители пренася различни духовни богатства и енергии до последователите и практикуващите. И много от специфичните качества на вашия Гурудев присъстват и у вас, тъй като тази линия пренася точно тези дадени позитивни качества.

Все пак духовният учител не е идол, не е Бог, така да се каже – той е човек. Духовният учител е слугата-бог, севак-бхагаван, а божественият Господ, Кришна, онзи синият, е севя-бхагаван (богът, на когото се служи).

Ние сме вечно свързани със своя духовен учител. Как да разбираме тази вечна връзка? Завчера не сме познавали духовния си учител. А вдругиден с лекота ще го забравим. Какво означава това – вечна връзка? Не, връзката е вечна защото гуру, нашите учители, ни показват вечните скрити съкровища, ценностите в сърцето ни. Тази връзка ще остане с нас завинаги.[1] Шрила Шридхара Махарадж „Шри гуру и неговата милост”Leave a Reply