Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос на Крипадхам: Знаем историята за Брахма в кришна-лила, когато той откраднал другарчетата на Кришна, без да знае, че това е Кришна. Знаем също така, че Брахма е най-висшето същество във вселената. Освен това знаем, че той е един от основоположниците на нашата сампрадая. Как става така, че Калия, който е демон в кришна-лила, получава пряко милостта от лотосовите нозе на Кришна, а Брахма дори не схваща, че това е Кришна? Не разбирам защо Кришна е решил да танцува върху главите на Калия, а с Брахма забавлението Му е било съвсем друго. Нали Калия е демон, а Брахма е преданоотдаден!

Тиртха Махарадж: Да, но те са имали да изпълняват различни роли. А пък и Сарасвати не е присъствала в лилата. Сарасвати е шакти партньор на Брахма. Обаче нагапатните, съпругите на Калия, са присъствали в Калия-лила. И така, Калия бил твърдоглава змия. Но жените му били толкова предани на Кришна, че Го умолявали: “О, недей да погубваш съпруга ни! Ако той умре какво ще стане с нас!?” Обаче, знаете, Кришна бил в опасност, защото змията Го била обвила в пръстените си, затова Той решил да направи нещо. Ала съпругите плачели толкова затрогващо, че Той не могъл да устои. Жените предложили: “Знаем, че нашият Калия има много глави, и във всяка глава – лоши мисли към Теб. За него има само един начин да се отърве от тези лоши мисли – ако, танцувайки, Ти ги изриташ от главите му.”

Така че ако се намесят дами, лилата става по-нежна. Ако жените не били там, Кришна просто на бърза ръка би приключил с него. Но понеже те с такава преданост се молели на Кришна: “Моля не убивай този глупец Калия! Нужен ни е!” Кришна отвърнал: “Добре, но тогава какво да правя?” “Танцувай върху главите му!” По този начин, чрез благословиите на неколцина преданоотдадени – на преданоотдадените съпруги – Калия получил този толкова специален досег до нозете на Кришна.

И така, какво можем да сторим? За мъжете бхакти има два варианта: ако сте глупави, вземете си добра преданоотдадена съпруга; ако не сте толкова глупави, не е необходимо.

Крипадхам: Но в крайна сметка, доколкото аз знам, Брахма не е получил милостта от лотосовите нозе на Кришна?

Тиртха Махарадж: Защо? Защото носел корона на главата си. Най-напред трябва да си свалиш короната. Брахма дошъл като господаря на вселената. Вярно, леко притеснен: “Дали се справям добре или зле, какво става…?!” ала все пак короната била на главата му. Хората са същите, мислят си, че са венецът на природата. Затова сами си поставят корона. Обаче опитвали ли сте да се поклоните с корона на главата?! Не става. Махнете короната и тогава ще можете да сведете глава.

Но това е сложна лила. Брахма-лила и Калия-лила са многопластови; можете да прочетете за тях в „Търсейки с обич изгубения слуга” от Шрила Шридхара Махарадж. Ала най-общо казано, ако имаме приятели, които могат да рекат някоя добра дума за нас на Кришна, сме в сигурна позиция.

 Leave a Reply