Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2018 вечер, София) 

(продължава от предишния петък)

Въпрос на Арадхана: Кое е най-важното по отношение на пуджата?

Свами Тиртха: Тези, които служат на Кришна, на практика винаги са заети с някакви дейности. Носят вода, подготвят бетеловите ядки, перат дрехите, отнасят някакви послания тук и там, и т.н. Ами ние? Ние се занимаваме с какви ли не други неща. Разглеждаме Ютюб каналите; и моля ви, не превръщайте това в реклама. Знаете, заети сме с толкова много глупави занимания. Затова трябва поне да се захванем с правилно служене. И на практика има два начина за формално служене на Кришна, на Бога. Единият е ягя, другият е пуджа. Ягя е обществено събитие, жертвена церемония; а пуджа е лично, частно, съкровено служене към муртите. За ягя е най-добре много хора да се съберат заедно: да поднасят молитви, да пеят химни, да хвърлят в огъня зърно – тогава всичко благоприятно спохожда участниците. Но пуджата е лично преживяване – когато се отнасяте към Кришна като към гост, който сякаш е дошъл в дома ви. Или сякаш вие сте отишли в Неговия дом. Като отивате на гости, винаги носите нещо – такъв ни е обичаят. Ако отивате на гости на Кришна, моля ви, следвайте същия принцип – занесете нещичко.

Пуджата е именно това – донасям малко вода, донасям малко благоухание, донасям малко цветя да Ти ги поднеса. Искам да Те направя щастлив и удовлетворен. И обикновено не нося второкласни неща. Ако отивам при скъп приятел, искам да занеса първокласни неща. Затова Бхактивинода Тхакура ни напътства: „Използвайте най-добрата вода, с която разполагате. Използвайте най-добрия огън, с който разполагате.” Защото обичайно тези неща – основните елементи – се поднасят обратно на източника им, на Кришна. А кой е най-добрият огън, който имаме? Това са искрите в очите ни. И коя е най-добрата вода, която имаме? Това са сълзите в очите ни. Това е, което трябва да поднесем. То е същината на пуджата. Дай най-доброто от себе си. Дай най-доброто.

Когато поднасяте така, фитилите на гхи лампата ще ви помогнат да разберете какво е екстаз, какво е истинско духовно щастие. Знаете, едно от имената на Махапрабху е Големият танцьор. И въпреки че Той винаги танцува, понякога не го виждате. Мислите си, че стои на олтара в застинала поза. Замисляли ли сте се колко е трудно да стоиш така цяла вечност?

Коментар: Тапася.

Свами Тиртха: Не, това не е тапася, това е екстаз, то е према. Някои йоги също стоят с вдигнати ръце да речем по 12 години. Стигат дотам, че ръцете им изсъхват. И държат пръстите си свити в юмрук – за да прораснат ноктите им през плътта на дланите. Онова е тапас. Но тук става въпрос за екстаз.

Нашият Махапрабху винаги танцува. И когато поднесете тези пламъчета и погледнете към Махапрабху през тях, докато фитилите горят, въздухът сякаш танцува. И всичко, което е зад пламъчетата, танцува. По такъв начин пуджата, поднасянето на гхи-лампата, е начин да се види реалността. Да видим, че нашият Махапрабху винаги танцува. Това е нещичко по отношение на пуджата.

Разбира се, пуджата е нещо толкова лично, толкова съкровено, че отнема цял живот да се преживее. Всъщност, този тип интимно обожание не е само когато се покланям пред олтара и извършвам някакви ритуални стъпки; ние постоянно трябва да живеем в пуджа. Затова се казва: не е достатъчно да правите само нещата, които обичате да правите. Но каквото и да правите, правете го с обич. Това е пуджа. Тогава то не е обикновена дейност, а служене. Това е много мистериозна трансформация. И преданият, и не-преданият копаят градинката си по един и същ начин. Но единият върши обикновена работа, а другият върши предано служене. Всички имаме този шанс да усъвършенстваме ежедневните си дейности – да ги превърнем в божествено служене, в божествена връзка, в израз на божественото в живота си.

И така, пуджата е индивидуална, ягята е обща. А коя ягя е най-препоръчителна? Санкиртан-ягя. Да! Не забравяйте, че възпяването на светите имена заедно също е ягя. То също е жертва за удовлетворението на Всевишния. В тайните учения се споменава, че имало един свещенослужител и той запитал събралите се: „Какъв вид благословии искате? Ще изпея тези благословии върху вас чрез мантрите си.” Така че санкиртан-ягя означава да постигнете всички благословии. Просто посочете какви благословии искате. Дали искате да постигнете сиддхи; или искате да подобрите финансовите си стандарти; или искате да постигнете пълна власт над планетата Земя за една година? Или може би искате да станете смирен слуга на слугите на слугите? Така че моля ви, определете желанията си.Leave a Reply