Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 28.05.2005 вечерта, София)
Вайшнавите имат две качества: едното е калпа-тару, а другото каруна-синдху. Калпа-тару е специално дърво, дърво което изпълнява желанията.. В духовния свят без значение каква нужда изпитвате, просто отивате до някое дърво, изричате желанието си и то начаса се изпълнява. Но недейте да бъркате това с материалната сфера. Тук при което и дърво да отидете и да промълвите молитвите и желанията си – няма да има резултат. Тукашните дървета раждат само по един вид плод – ако въобще дадат някакъв. Но в духовната равнина дърветата могат да родят какъвто плод пожелаете. Затова те са вълшебни дървета.
И така, едно от качествата на вайшнавата, на чистия слуга на Върховния Бог и на Божествената Двойка е да стане като дърво, изпълняващо желания. Но ако идете при такъв извисен духовен човек с някаква материална мотивация, няма да има резултат. Защото духовното дърво на желанията не може да породи материални резултати. Затова и великият светец не може да ви благослови с материални облаги, тъй като той желае духовното ви добро. Но когато и да срещнете чист отдаден на Бога и да му поискате нещо духовно, ще го получите. Така че не пропускайте възможността. Когато и да срещнете чист преданоотдаден – помолете за благословиите му.
Защото истинският вайшнава има и още едно качество – каруна-синдху, океан от милост. Затова и ако помолите за благословии, ще получите безгранични благословии. Понеже той е досущ като безбрежен океан и притежава неизчерпаеми количества милост.
Но тази молитва се казва към бхактите. „Отново и отново поднасям изпълнените си с почит поклони в лотосовите нозе на вайшнавите, които са досущ като духовни дървета на желанията и като океани от милост, и които са винаги склонни да служат за духовното добро на всички живи същества.” Много пъти бхактите казват това накратко: „Ванча калпа, прабху!” Но кажете цялата молитва! Или пък друга една кратка форма – ПАМХО (Please accept my humble obeisances). Не го орязвайте, недейте да го съкращавате! Винаги го казвайте цялото. „Моля те, приеми моите смирени почитания.” Ванча калпатарубхйаш ча/ крипа синдхубйа ева ча/ патинам паванебхйо/ вайшнавебхйо намо намаха!
Това не е нещо лековато: ей, ванча калпа! Не го приемайте несериозно. Що за молитва е това? Трябва да вникнем в смисъла на тази молитва. Трябва да имаме отношението към чистия предан, че „О, аз те обожавам като дърво на желанията. За мен ти си океан от милост!” Това е част от духовния обмен. Когато изразяваме благодарността си към някой преданоотдаден, по този начин ние му служим. А това е нашият идеал – да станем последните слуги на слугите, което е много възвишено качество. В материалната сфера слугите не са особено на почит. Всички искат да са господари. Казват: „По-добре да си господар в ада, отколкото слуга в рая.” Такова е материалното съзнание. Защото, казват. „В ада компанията е добра.” Но компанията в рая е далеч по-добра. Затова ако служиш на някой преданоотдаден с такава красива молитва и имаш отношение на уважение и отдаденост към него, какъв ще бъде резултатът? Той също ще повтори: „О, ванча калпатарубхйаш ча…” Той ще каже тази молитва към ТЕБ! А какво е това – това е покана да развием тези качества у себе си. Да станем като дървета на желанието и като океани от милост.
Така че ние не бива да оставаме обикновени човешки същества, практикувайки Бхакти. Трябва да станем уникални. Да придобием тези специални качества: винаги да се стремим да служим за духовното благо на останалите и винаги да се опитваме да провеждаме потока на вечната милост към тях. Кога ще сме способни да правим това? Когато сме свързани. Когато сме в Йога. Ако сте свързани към неизчерпаемия източник, тогава чрез вас всичко може да се прояви за останалите.
Затова се стремим към тази връзка. Това е Йога – да бъдем свързани с Върховния. Но всякакъв вид Йога ли би ни удовлетворил? Не, имаме нужда от квалифицирана Йога. Нашата Йога се нарича Бхакти. Бхакти означава подход към Абсолютната Истина с чувства. Така че този е пътят на отдадените – качествена Йога, качествена връзка. Не бива да ставате обикновени дървета. Трябва да станете изпълняващи желанията, специални дървета! И не само някакви малки локви вода след дъжда – но да станете океани от милост.


Leave a Reply