Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
В кухнята Радхарани е готвачката. Затова трябва винаги да държим кухнята много чиста, защото там е нейното царство. Виждате, съвсем простичко, практично нещо: почиствайте кухнята. Но по каква причина? Защото тя принадлежи на Радхарани. По този начин можете да Й служите; а не защото сте фанатици на тема чистота. Не, това е служене. Именно това е по-висшият вкус. Когато чистите кухнята, това не е просто забърсване на повърхностите, но пълно посвещаване на енергиите си на Кришна. В това се крие мистерията на према-бхакти. Тя е само на една крачка от нас. Протегнете ръка и ще я докоснете. Защо да чакаме да сме щастливи в сърцата си? Защо не сега? Спрете, не се втурвайте в кухнята да чистите! Не бързайте толкова!

Парамананда: Имам един кухненски въпрос. Поддържането на кухнята в добро състояние е служене към Радхарани. Тогава какво е сътворяването на свръх безпорядък в кухнята – възможност да се служи?

Тиртха Махарадж: Ааа! Ти си разбрал нещо! Кришна ни въвлича в служене. Но не бива да създаваме свръх бъркотия за останалите. Ако си внесъл безпорядък, внеси и ред. Това означава да си отговорен. Трябва да бъдем отговорни. Трябва да сме достатъчно умни да виждаме действието и последицата. Ако постъпваме правилно, резултатът ще е добър. Ако постъпваме глупаво, резултатът ще е смесен. Но ако действително извисим съзнанието си, можем да стигнем такава степен, в която да сме независими от резултата. Ако се случи нещо хубаво, приемаме; ако се случи нещо лошо, приемаме.

Но в “Бхога Арати” виждаме колко множество различни хубави ястия приготвя Радхарани за Кришна. Например има сарпури. Сарпури е пури, пълнено със сметана. Така че това е едно друго изкуство – готвенето. Например Дамодар Прабху готви такава хубава супа, че Ишвара винаги е очарован. Затова използвайте таланта му, включете го в готвенето. Ще усетите по-висшия вкус.

Но всъщност не само кухнята принадлежи на Радхарани. Целият храм принадлежи на Кришна. Затова поддържайте и храма чист. Стъпка по стъпка чистотата се разраства. Най-напред олтара, моля ви! Свежи цветя, чистота, снимките да са добре подредени. Веднъж съм виждал снимката на един гуру обърната наобратно. Затова, моля ви, поддържайте всичко в добър ред, защото това е входната врата към божествената сфера. След това и цялата храмова стая, след това и кухнята, а също и стаите, в които живеете. Това е много важно. Защото ако можете да създавате такъв хубав порядък отвън, тогава няма да можете да търпите вътрешен безпорядък. Да се внесе ред в храма или в една къща, в един дом – това е нищо в сравнение със задължението да се внесе вътрешен ред. Да изчистите всички скрити ъгълчета на сърцето си. Да свалите паяжините от прозорците. Защото сърцето трябва да бъде като трон – какъв?

Кришна Прия: На Радха и Кришна.

Тиртха Махарадж: Да, така е, но на първо място то трябва да бъде лотосов трон, нали така, а не кактусов трон. “О, моя скъпа Радха! Моят кактусов трон Те очаква! Моля Те, приеми кактусовото ми сърце!” Тя е деликатна Богиня, с много нежни, меки стъпала. Тя няма да дойде във вашето кактусово сърце. Единствено в лотосово сърце.

Дотук с ваишнавската ботаника.Leave a Reply