Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 06.05.2017 сутрин, Рила)

 (продължава от предишния петък)

 Днес ще прочетем една горска история. Ом намо бхагавате васудевая. „Шримад Бхагаватам” е зрелият плод на Ведите. Махапрабху го е посочил като много есенциално писание. В него има множество най-разнообразни теми – например как е осъществено сътворението, какъв е животът на преданите; царе, аскети и йоги са главните действащи лица. Ала ние знаем, че всички тези истории насочват вниманието ни към нещо друго, а именно живата и любяща божествена връзка. Затова днес ще си припомним поучителната и красива история за Бхарата Махарадж:

„Шукадева Госвами продължи да говори на Махараджа Парикшит: „Мой скъпи царю, Бхарата Махарадж беше превъзходен предан. Следвайки заръките на своя баща, който вече бе решил да го възкачи на трона, той започна прилежно да управлява земята. Властвайки над цялото земно кълбо, в изпълнение на бащината повеля той се ожени за Панчаджани, дъщерята на Вишварупа.”[1]

Това е начинът – ако искате да станете царе, най-напред се радвайте на благословиите на царя-баща. Разбира се, всички искаме да бъдем царе – да владеем ситуацията, нали? Без благословиите на по-старшите, може и по някаква случайност да доминирате, но по традиция принципът е да получиш благословии и тогава да осъществиш нещо. И така, как да станем царе на собствения си живот?

„Точно както фалшивото его сътворява фини сетивни обекти, Махараджа Бхарата създаде петима синове в утробата на своята съпруга Панчаджани. Те се наричаха Сумати, Раштрабхрита, Сударшана, Аварана и Дхумракету. Дотогава тази планета бе позната като Аджанабха-варша, но откак я управляваше Махарадж Бхарата, тя се прочу като Бхарата-варша. Бхарата беше много учен и опитен цар на тази земя. Управляваше поданиците си съвършено, зает лично със съответните си задължения. Махараджа Бхарата се отнасяше с обич към поданиците си, досущ като баща си и дядо си. Под неговата управа всеки се занимаваше с предписаните си задължения”.[2]

Да знаете, ако искате да очаровате сърцето на някой индиец, ще ви дам една мантра. Защото има една богиня, която всички индийци обожават, независимо от религиозните си пристрастия. Това е тяхната Майка Индия. Те имат храмове на Майка Индия. За тях това е като общ знаменател – почитта към родната земя. Затова ако речете: „Бхарата Мата ки джай!” всички ще са доволни от вас. Не казвайте „Майка Индия ки джай!” защото тогава ще разберат, че сте чужденец. Но ако кажете „Бхарата Мата” – оригиналното, присъщо име на Индия, което те използват, е Бхарата. И то идва от Бхарата Махарадж. Така че той бил такава забележителна личност, че държавата на практика е наречена на него. Защо? Защото бил справедлив цар. Точно както баща му и дядо му.

(следва продължение)

[1] „Шримад Бхагаватам” 5.7.1

[2] „Шримад Бхагаватам” 5.7.2-4Leave a Reply