Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
лодка в нектарен океан (1)

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София)

(продължава от предишния петък) 

„Въпрос: Значи ако някой казва, че гуру лично ще се завърне – това е погрешна, земна концепция?

Шрила Шридхара Махарадж: Да. Основната нишка си остава, но тя не винаги ще се проявява в една и съща форма. Макар на начинаещите да казваме „той ще се завърне”, в крайна сметка виждаме, че ученикът може да бъде прехвърлен дори в друга група, така че постепенно да успее да достигне своето местоназначение. Според разкриването на съкровената му нужда могат да се случат различни частични промени. И той винаги ще възприема своя гуру по все нови и нови начини. На пръв поглед го е видял като такъв и такъв; след това отново в процеса на развитието си ще вижда същия гуру по друг начин, а още по-нататък ще разкрие в гурудева още нови и нови черти. Ученикът ще чувства: „Колко съм бил сляп в началото. Виждах моя гуру по един определен начин, но разбирам, че той е нещо повече; и дори много повече от това!” Така се случва божественото разкриване.

В този свят има разкриване, в по-висшето царство също. И така авеша, гуру е нещо като шактявеша. Има „случаен” шактявеша, изпратен според съответните време, място и обстоятелства, и има и постоянен шактявеша, но при всички случаи, според нуждите на ситуацията и според божествената повеля на Господа, ученикът ще бъде във връзка и няма да чувства никакво недоверие, защото съкровеното присъствие съществува. Жаждата за пълно разкриване на сърцето му ще бъде напоена; сърцето ще разцъфне по божествен начин и това ще породи една нова жажда. Кой ще утоли тази нова жажда? Неговият гуру. Тя ще бъде удовлетворена от гуру и той няма да изпитва никакво усещане за безсрамие или нещо подобно. Когато вечната му жажда се утоли, той ще почувства: „Това е моят гурудева.”

Когато и да има разцъфване – постепенно разкриване и пълно внимание което му се отдава – тогава можем да разберем, че от горната страна стои гуру. Гурудева е моят водач и в процеса на развитието ми на мен ми е необходимо различно водачество. Винаги ново водачество; а прогресът ми ще ме отведе на различни места, където ще има нови напътствия и нов живот. Така тече един динамичен живот, но основната нишка си остава: расо ваи сах – чистата раса, чистият екстаз. А съкровеността на сърцето ми ще потвърди: „Да, това е което искам. Това е съдбата ми, това е щастието ми.” Иначе ако някой мадхяма-адхикари е посочен за гуру и има много ученици, и ако трябва да се връща отново и отново, тогава никога не би могъл да встъпи в нитя-лила. Но не може да е така. При всички случаи ако някой е свързан с истински гуру, той ще бъде удовлетворен, защото в тази връзка присъства Бог.[1]

„Да се вижда Бог в учителя – това не са само думи, то има специфична цел. Кришна казва: „Не се опитвайте да ограничите ачария! Може да се издигнете до много възвишено положение, но нима ще си помислите тогава, че сте надминали онзи ачария, чрез когото сте получили първоначалните си напътствия в духовния живот? Не, наваманйета, не си мислете, че не му достига нещо, не считайте, че той заема по-нисша позиция. Наваманйета – самият Аз съм там! Аз присъствам в началния ви учител, в прогимназиалния ви учител, а също и в след-дипломния ви професор съм Аз! Така че наваманйета – не гледайте само отвън. Самият Аз съм вашият водач в различни образи. Това съм Аз.”

Сарва дева-майо гурух: Ачария има много по-всеобхватни характеристики от тези на обикновения ваишнава. Кришна казва: „За вас Аз съм там. И маянукулена набхасватеритам – Аз съм зад гърба на толкова много ачарии. Има толкова много ачарии и Аз действам чрез тях. Ачариите са като кормчии на множество лодки, а Аз съм благоприятният вятър, който им помага да напредват. Затова недейте да омаловажавате ачария – стремете се да го виждате на същото ниво като Мен.”

„Сарва дева-майо гурух този цитат е като пословица – че всички полубогове и богове се намират в гуру[2].

Въпрос на Яшода: Не мога да разбера концепцията на Шрила Шридхара Махарадж, защото съм чувала, че гуру се връща за ученика, а тук се каза, че не е точно така.

Свами Тиртха: И аз не разбирам това напътствие, но го почитам. Защото не е необходимо да разбираме истината. Достатъчно е да я обожаваме. Само си представи учител със стотина мързеливи ученици. Кога ще се освободи този учител, ако трябва да тича след всички тях нагоре-надолу из вселената? Или може би очакваме някакви вълшебни йогийски сили от учителите си – да умеят да се размножават и да вървят подир мен, подир другия, подир третия. Това ли очаквате? Е, ако имаме такова очакване, ние самите също трябва да се квалифицираме. Но по някакъв начин цялото това водачество е божествена функция. И което е невъзможно от гледна точка на човешките способности е съвсем възможно от гледна точка на божествената сила.

[1] От „Златната стълба”, Божествено разкриване, Шрила Шридхара Махарадж

[2] „Шримад Бхагаватам 11. 17. 27.

 Leave a Reply