Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 20.06.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Ние търсим ади-раса, изначалната връзка, която всички имаме. А какво ще стане, ако я намерим?

Позволете ми да цитирам едно много поетично описание на това. Забавленията на Кришна ни помагат да развием много детайлна и сложна система от взаимоотношения с Него. И тези прекрасни взаимоотношения с всичките си подробности са несекващ, неизчерпаем извор на вдъхновение за изкуствата като цяло в Индия. Това е не само изражение на артистизъм, но и на преданост. Затова нека цитираме само един стих от „Чайтаня Чаритамрита”[1]:

„Красотата на тялото на Кришна е като вълна от океана на вечната младост.” Много е трудно да се продължи. Защото дори това първо изречение е толкова възвишено, толкова сладостно. И така, красотата на Кришна е като океан. Говорили сме, че хората обикновено ходят на море, за да се наслаждават. Приближете се до този океан, за да намерят сърцето и душата ви най-върховната наслада!

И това не е просто океан, ами развълнуван океан. И какво се случва в него? „В този безкраен океан има водовъртеж от екстатична божествена любов.” Олеле! Това е опасно! Ако в дълбоките води има водовъртеж, това е опасно.

„Звукът от флейтата на Кришна се сравнява с вихрушка. А политналите умове на гопите са като суха слама и шума.” И какво се случва, щом тази вихрушка грабне умовете им? „Те никога няма да се вдигнат отново, а ще бъдат завинаги захвърлени в лотосовите нозе на Кришна.”

И така, красотата на Кришна е като развълнуван океан, а звукът на флейтата Му е толкова пленителен, че като вихър улавя умовете на гопите, които са като сухи листа. Пък дори най-слаб ветрец с лекота помита сухите листа, нали? Какво да говорим за вихър, за торнадо! И ако това торнадо-Кришна понесе умовете на гопите, то завинаги ще ги остави в лотосовите Му нозе. Какво можем да кажем за това? Нищо повече.

Затова началото е йога, след това е бхакти, а целта е према – да се оставим на това божествено торнадо.

 

(следва продължение)

 

[1] „Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 21. 113Leave a Reply