Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Земя, вода, огън, въздух, етер, ум, разум и лъжливо его – всички тези осем елемента са Мои отделени материални енергии.”1

Значи всичко, което ни заобикаля, е божествена енергия, която изпълнява различни функции. Душата, вашата същност, е един тип енергия – вечна, знаеща и блажена енергия, досущ като искрица индивидуално съществуване. Обаче красотата на тази индивидуална душа е скрита под воала на илюзията. Тази илюзия е друга божествена енергия, през която е много трудно да се проникне; но е възможно. А онова, което е навред около нас, е част от тази майическа илюзия. Ала тя е енергия, отделена от Бога. Ние трябва да влезем в досег със свързаната енергия. Съществува отделена енергия, а ние трябва да дойдем под закрилата на свързаната енергия.

 “Освен тези материални енергии, о силноръки Арджуна, има и друга, по-висша Моя енергия. Тя обхваща живите същества, които експлоатират богатствата на по-нисшата материална природа. Всички сътворени същества произлизат от тези две природи. Знай със сигурност, че на всичко в този свят, материално и духовно, Аз съм източникът и унищожението.”2

Бог се определя в три различни функции: като Източник, като Поддръжник и като Вместилище, Унищожител. Кое е по-лесно да се извърши? Замислете се: да унищожиш нещо, да го създадеш или да го поддържаш? Какво е вашето мнение?

Някой: Най-лесно е да се разруши.

Тиртха Махарадж: Тук сред вас има много домакини. Знаете, да се съсипе реда в къщата е много лесно. Съпругът се прибира и с реда е свършено, нали?! Да се подреди отнема известно усилие. Но да се поддържа този ред – това изисква постоянната ви грижа. Същото е и с космоса, с вселената. Много е лесно да бъдат разрушени.

Цвети: Може ли?! Кой може да разруши космоса?

Тиртха Махарадж: Аз се опитвам да говоря как да се поддържа реда в космоса, защото това е по-трудната задача. Разрушителната функция се извършва от Шива, съзидателната функция – от Брахма, а поддръжникът е Вишну. Затова Вишну, или Кришна, е нашият неизменен приятел. Той постоянно присъства, за да подсигури с енергията си поддържането на нашия живот. Всичко извира от Върховния Бог и се прибира при Него. Всичко се завръща там, откъдето е било взето. Тялото е направено от материя и ще се превърне в материя. Душата произхожда от божествен източник, но не е сигурно, че ще си възвърне божествения произход, ако извърши определени грешки. Съществува ад. Ала в крайна сметка душата се завръща обратно при Бога. И така, всичко се прибира там, откъдето е било взето. Всичко съществуващо в този свят произтича от Бог и намира своя завършек у Него.

 

 

 1. „Бхагавад Гита” 7.4

2. „Бхагавад Гита” 7.5-6

 Leave a Reply