Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
 “О мой Боже Хари, о милостиви Радханатх, вечна слава на Теб! Толкова пъти съм те умолявал, но сега те моля да ме приемеш в Своето близко обкръжение.” В друга версия се казва: Опитвах се да се измъкна от Теб, стремях се да те избягвам толкова много пъти, ала този път, моля те, приеми ме!”[1]

Колко пъти сме се опитвали да избегнем милостта на Бога?! Много сме ловки в това; много дейни и много изобретателни в опитите си да избягаме от своята божествена съдба. Която е смърт, незабавна смърт. Смърт за света и раждане наново за по-висшето битие. Хората с голям плам търсят как да избегнат тази божествена съдба, а „Аз съм първият сред тях.. Бях най-добрият в това отношение, стремейки се да те избягвам толкова много животи наред, съществувайки според собственото си знание и разбиране. Ала този път, моля те, искам да сложа край на това типично човешко отделено съществуване, искам да съм Твой. Моля те, приеми ме сега в Своето близко обкръжение.”

И тази молитва не е насочена към кой да е Бог, а към Радханатх, към един специален Бог. Той е господарят на Радхика. Защото този аспект на Бога е любящият Бог. Господ обича универсално, но Кришна обича специално. Съществува огромна разлика между всеобщата обич на Бога и специалната любов на Кришна. И в двете посоки: както преданоотдадените Го обичат и както Той обича преданоотдадените. И двете са специални. “Затова този път, моля те, Радханатх, Ти ме приеми! Аз вече съм те приел в сърцето си, сега е Твой ред.” В това се състои интимността на  бхакти, пътя на предаността. Защото обикновено научаваме, че ние трябва да обичаме Бога и да бъдем Негово притежание. Ала в по-висшите степени на бхакти, Бог се превръща в слуга.

Танцът раса е символът на срещата. А как се танцува той? Това е танц в кръг. Един Кришна – една гопи – един Кришна – една гопи… С кого започва и с кого завършва? Кой е пръв и кой втори? Нима можете да прецените? Невъзможно е да се реши кой е пръв и кой втори, кой е Бог и кой – слуга. Понеже обикновено слугите тичат след господаря; но в един танц в кръг всеки тича след другия, нали? Кришна тича след гопите, а гопите тичат след Кришна. Такава е мистерията на бхакти – че Бог търси любовта на своя възлюбен. Може би сега за вас е неразбираемо, но постарайте се да го имате в предвид, запишете го в списъка с бъдещите си цели. Това е много, много таен момент в бхакти.[1] ред от ваишнавската песен  „Смирение и отдаденост”Leave a Reply