Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Кришна не е сектантски Бог. Кришна е Джаганнатх, Богът на цялата Вселена. Това означава, че Той е обожаван из цялата Вселена. Кришна не е индийски Бог. Той не е някаква разновидност на ориенталски култ. Него не го обожават само на Земята, но Той е Богът на Вселената. Това означава: вашият Бог, и моят Бог.

Бих искал да ви разкажа за едно свято място в Италия. Преди около осемстотин години там е живял Франциск от Асизи. Той бил един истински бхакта! Притежавал вселенско, всеобхватно виждане. И бил толкова велик йоги, че умеел да разбира гласовете на животните. Знаете, чрез практикуване на йога и ахимса, аура на доброта и позитивизъм ще струи от вас. Дори дивите зверове не биха ви наранили или нападнали, а ще ви отвръщат с приятелство. Франциск бил такъв велик йоги, че можел да проповядва на животните. Понякога се замислям дали да не последвам примера му – в такъв смисъл, че когато хората не са склонни да слушат, по-добре да говориш на животните. Може би те разбират по-добре. Така и той проповядвал на птиците – бил известен с това

Имах възможността да посетя едно от свързаните с него места. Навремето един голям земевладелец пожелал да му дари „малко” парче земя – а именно грамаден хълм. Разбира се, той не искал да приеме: “Какво ще правя с него?” Но след дълги убеждения, склонил: “Добре, ще ида да видя мястото.” И докато се изкачвали по хълма, внезапно хиляди, милиони птици започнали да излитат и да чуруликат. Той взел това за божествен знак: „Да, трябва да приема”. Сега там има простичка, но хубава църква, и манастир. Ала по онова време имали само една пещера, нищо друго. Тази пещера, в която той спял тогава, все още е съхранена. Камъните вътре са много остри, освен един, който му служел за ложе – ей толкова голям! И изглежда много мек. Дори камъните служели по този начин на великия светец. Атмосферата там е изключително божествена, усеща се присъствието на светеца. Всички посетители също са много спокойни и ведри. Например, видях един млад поклонник – той мантруваше джапа. Отначало седеше в малката пещера, четеше от книгите, молеше се дълбоко, а сетне отвън вървеше нагоре-надолу с броеницата си. Този човек беше наистина на поклонение.

Франциск бил толкова велик светец, че всички белези на Христос се проявили по тялото му. Там има един малък параклис на мястото, където са се появили стигмите. Има един дълъг коридор: едното място е манастирът, другото място е пещерата, на стените са изрисувани проникновени фрески, изобразяващи картини от неговия живот… А в другия край на коридора е този мъничък параклис. Когато влязох там, дълбоко се трогнах, защото на олтара бе гравиран надпис: “Бог е мой!… Но принадлежи и на всички останали.”

Мога напълно да се съглася с това послание. Бог е мой; Бог е ваш; Бог е на всички. Ето това разбиране за Бога почитаме ние – всеобхватната концепция за Върховния Господ. Не почитаме някакъв сектантски Бог, нито сектантско разбиране за Бога. Ние обожаваме Всевишния Господ.

Бог е мой; а също и ваш. Кришна е мой; а също и ваш.Leave a Reply