Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Понякога бхактите не наричат парите „пари”, а „лакшми”. Наричат ги „сполука”. Често си мислим, че парите са благословия. Парите са нашият бог. Събираме си ги, кътаме ги в сърцата си, обожаваме ги по толкова различни начини. Но „лакшми” е добър израз, понеже природата на Лакшми Деви е чанчала. „Чанчала” означава „непостоянна, която не стои на едно място”. Идва и си отива, нали така? Мисля всички познаваме тази черта на Лакшми Деви – понякога тя идва, но по-често си отива. Затова хората винаги са готови да служат на Лакшми Деви, да имат компанията й. Но не забравяйте, има едно единствено място, където Лакшми Деви стои непрестанно и това са лотосовите нозе на Бог Вишну. Тя ги масажира. Така че без Бога няма как да се радвате на енергията Му. Понеже Лакшми е енергия на Кришна, не можете да се наслаждавате на енергията без нейния господар. Мислим се за хитри: “Добре! Ще почитам Бога, Вишну; тогава ще се наслаждавам и на енергията Му – Лакшми.” Лош късмет, скъпи мои! Защото знаете ли, Лакшми Деви има онази специфична женска черта – тя е ревнива. Ако някой се приближи до нейния Бог и привлече вниманието Му, тя става ревнива. Тя няма да остане, нито ще отиде при такъв човек, а ще се оттегли: “Тези брамини, тези ваишнави с мен ли ще се мерят!? Няма да ме видят!” Затова обикновено ваишнавите са бедни. Лакшми Деви не ги посещава често.

 

Някои бхакти може да си мислят: “О, предаността ми е на ниво, щом Лакшми Деви ме посещава; финансите ми са наред.” Веднъж чух Шрила Бхакти Промод Пури Махарадж да казва по този въпрос, че ако някой си мисли: “Моята мисия и животът ми в преданост се развиват добре, защото имаме достатъчно ресурси, благословиите идват понеже имаме пари.” – значи съществува мнение, което иска да свърже финансите с божествените благословии – но Пури Махарадж казва: “Това просто са кармични реакции, които идват при тях.” Такова е виждането на един чист ваишнава. Не можем да купим Кришна. Не можем да купим гуру. Въпреки всичко трябва да се отнасяме добре с тази енергия. Както слънчевата светлина, въздуха и водата идват безплатно – или почти безплатно – тази подкрепа от Бога, тази сполука в крайна сметка идват от божествения извор. Затова трябва добре да се отнасяме с тази енергия. Тъй както не бива да злоупотребяваме с никоя друга енергия, дадена ни от Бога, не трябва да злоупотребяваме и с този ресурс.Leave a Reply