Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 20.06.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Ако искаме да анализираме по-дълбоко и по-прецизно името на Кришна, трябва да разгледаме поотделно буквите К-Р-Ш-Н-А; иначе казано „ка”, „ла” или „ра”, „ша”, „на”, „а”. Тоест не просто сричките „криш-на”, но и буква по буква. В санскрит, знаете, съгласните винаги завършват с „а”, така че „к” е „ка”;”м” е „ма” и т.н.

„Ка”, първата буква от името на Кришна, ни припомня за първата стъпка във вселената – сътворението. „Ка” е отражение на творческата сила. Какъв е резултатът от това сътворение? Сътворение означава съществуване; спомняте си, „криш” значеше също „битие, реалност”. Кое е обратното на битие, на реалност? Небитие, смърт. Тогава каква е силата на тази „ка” в началото на името на Кришна? Тя пропъжда смъртта. Понеже това е творческата сила, тя е пълната противоположност на смъртта, на разрухата. А коя част от тялото на Кришна ще ни напомня за тази творческа сила и за победата над смъртта? Разбира се, сега можете да назовете всяка част от тялото Му, защото знаем, че Кришна може да извършва всяка една функция с коя да е Своя телесна част. Той може да пие с ушите, може да говори с очите – Той е всемогъщият Бог. Но тук тази функция е свързана с прекрасното Му луноподобно лице. В общ смисъл Брахма е свързан със сътворението, но една специална форма на Кришна, Джанардана, е свързана с тази първа характеристика. И така, виждате: „ка” означава творческа сила, пропъждане на смъртта, пълнолунно лице, Брахма и Джанардана. Това е първата буква.

Коя е втората? „Ра”, но тя се използва и като „ла”. И щом функцията на първата буква беше сътворението, тогава каква е функцията на втората? Поддържането. Какъв ще е ефектът от поддържащата сила на Кришна? Тя премахва греховете. Затова ако чувствате, че сте понатрупали някакви грехове, стремете се да медитирате върху тази поддържаща сила на Кришна – „ла” или „ра”. И тази сила е представена от красивите очи на Кришна. Иначе кой е свързан с поддържащата функция на вселената? Вишну, но тук в това специфично разбиране това е Хари-Вишну, и по-специално познавачът на Ведите. Това означава, че божественото знание ще отстрани греховете ни. То ще поддържа съществуването ни по правилен начин. И тази благославяща сила е представена от божествените очи на Кришна. Затова в „Търсейки с обич изгубения слуга” Шрила Шридхара Махарадж споменава тази толкова важна мантра от Риг Веда: ом тад вишнох парамам падам сада пашянти сурайо дивива чакшурататам – „Божествените очи са досущ като благославящ наблюдател в небето.” Затова ние с радост се предоставяме на този божествен поглед.

А коя е третата буква в името на Кришна? „Ша” е унищожението на света. И така: „ка”, „ра”, „ша” – сътворение, поддържане, унищожение. Затова казват, че ако разделим по букви думата Бог (God – англ.), какво се получава? Генератор, оператор, деструктор – G-O-D; създател, поддръжник, унищожител. Ние използваме кодове. И така, тук третата буква е „ша” – „премахване, унищожение”. Какъв е резултатът от „ша”? Пропъжда призраците, тя е репелент срещу зли духове. Така че ако имате някакъв проблем с подобни същества, просто си спомнете „ша” – този аспект от името на Кришна. Това наистина действа, много предани са разказвали свои лични истории. Веднъж една бхакта сподели, че имала кошмар как я души призрак. Знаела, че ще се освободи ако произнесе името, обаче не можела да говори. Накрая с голяма борба успяла да промълви: „Кришна!” и незабавно кошмарът приключил.

Това е ефектът от третата буква в името на Кришна. И той е представен от ръцете. Обикновено с каква цел Кришна използва ръцете си? Когато иска да хване нещо. Например, ако иска да ви прегърне, Той ще използва ръцете си. А като прегръщате някого, истинската прегръдка е силна. Не някакво 35 процентово потупване по рамото, а истинска прегръдка. Затова ръцете на Кришна се сравняват със змии. Защото когато змията хване нещо, тя го стиска силно! Така че прекрасните ръце на Кришна ще ни спасят от призраците. А в общ смисъл кой е свързан с унищожението? Бог Шива – той също винаги е със змии. И в един смисъл също е освободител.

Коя е следващата буква? Това е „на”. Сега вече сме отвъд творението; стигаме до божественото ниво, затова можем да видим само резултата. Какъв е резултатът от тази четвърта буква в името на Кришна – „на”? Тя ще ни пази от всякаква болест. А тази сила е представена от лотосовите нозе на Кришна. Коя в крайна сметка е болестта? Илюзията – тя е материалната болест. Значи ако се отдадем в лотосовите нозе на Кришна, ще бъдем защитени от тази болест.

И накрая в името на Кришна има „а”; тя донася мир. „От буквите Аз съм А”, казва в „Гита”[1] Кришна. Исус Христос повтаря същото: „Аз съм алфата и омегата, началото и краят.” И този умиротворяващ аспект на Кришна е представен от цялото Му тяло. И така, като казвате „Кришна!”, това не е само блаженството на съществуването, но и всички тези различни функции, резултати и благословии са включени.

(следва продължение)

[1] „Бхагавад Гита” 10.33

 Leave a Reply