Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Понеже обичайно всички бхакти копнеят за нектар, помислих си, че можем да прочетем една кратка нектарна история от Шрила Бхактивинода Тхакура, наречена „Према Прадипа” – „Факлата на божествената любов.”

 

Докато слънцето залязваше един пролетен ден, Харидас Бабаджи, скъпоценният камък сред отдадените, привърши вечерните си молитви и излезе на горската пътека край Ямуна.  Трудно е да се опишат разнообразните любовни чувства, които се проявяваха в него, докато пристъпваше в голям екстаз. По пътя Бабаджи имаше видение, напомнящо му приключенията на Бога и той започна да се търкаля по земята с викове: “O Враджендра-нандана! O Гопиджана-валлабха!” Неспирни екстазни сълзи отмиха Божиите имена,  изписани по бузите му. Крайниците му, наподобяващи цветята кадамба, бяха разкрасени от настръхналите му косми. Ръцете му се вцепениха и той бе неспособен да държи своята джапа-мала. Харидас Бабаджи постепенно изгуби външното си съзнание и затанцува като луд. Всички екстатични симптоми като треперене, изпотяване, заекване и пребледняване се появиха у него, докато напълно навлизаше в трансцеденталната обител отвъд материалната природа. С дълбока въздишка: “O Кришна! O Прананатх!” той заплака.

 

Докато Харидас Бабаджи се наслаждаваше на блаженството на Вайкунтха, прославеният Премадас Бабаджи премина Кеши Гатх и пристигна там. Когато двамата ваишнави се срещнаха, у тях се породиха екстатични чувства на приятелство. Докато се вглеждаха един друг в красивите си лица, те затанцуваха. Преди още да са се поздравили с думи, двамата се прегърнаха от естествена обич и се окъпаха един друг в сълзите си, а след известно време се поздравиха с нежни слова.”

 

Такава е атмосферата на Вриндавана. Слънцето залязва, вие излизате и внезапно зървате нещо, което ви напомня за забавленията на Кришна. Тогава незабавно изпадате в екстаз. Започвате да се валяте по земята и да викате: “O Враджендра-нандана!” Е, ако проявите подобни симптоми, мисля, че скоро ще пристигне Бърза Помощ. Затова бхактите се владеят. Но срещнете ли някой ваишнава по улиците на София, от естествен екстаз прегърнете го. Окъпете го в стичащите се от очите ви сълзи. Тези няколко думи са много ценни, за да ни научат каква е същността на ваишнавското общуване. То не е някаква формална организация. Основава се на духовна обич и нежност.

 

И ако срещнеш ваишнава има два начина да го почетеш. Преди всичко трябва да си щастлив, че срещаш ваишнава. Не си ли щастлив, това се счита за апарадха (оскърбление). Сърцето ни би трябвало да се преизпълни: „О! Ето идва един ваишнава!” Това естествено чувство, поривът на чувството е първата стъпка. И тогава идва следващото ниво – да го поздравим според етикета с добри думи.

 

Премадас Бабаджи казал: “Бабаджи, сърцето ми бе съкрушено от това, че  не те виждах няколко дни! Затова, за да се пречистя, тръгнах към твоята кунджа да те зърна.” Харидас Бабаджи отвърна: “О Бабаджи! Последните пет дни бях недалеч от Говардхана при Шри Пандит дас Бабаджи. Дойдох тук тази заран. Зървайки лотосовите ти нозе, аз добих благословии като след поклонническо пътуване.” Само щом чу името на Пандит дас Бабаджи, красивият, украсен с тилак лик на Премадас Бабаджи, преля от любов. Като помълча за миг, той рече: “Мой скъпи Харидас Бабаджи, за какво бяха  разговорите в просветленото събрание на бхактите при Пандит дас Бабаджи? Как искам да ида там заедно с теб!”

 

И така, те се срещнали и незабавно започнали да се възхваляват един друг, а също да прославят и трети човек. Това е признак на един ваишнава – той винаги се стреми да слави другите. Обикновено сме свикнали да критикуваме останалите. Като срещна някой, най-напред го укорявам в сърцето си; държа се любезно, но вътре в себе си имам своето мнение. След това се събираме да одумваме някой трети, който не присъства. Това е хлябът ни насъщен. Нека променим това – срещнете ли някого, трябва да прославяте добрите му страни. А заговорите ли за трети човек, казвайте само добри думи. Само добри думи!

 

От това разбираме какъв е животът на преданите, каква е атмосферата на Вриндавана. А ако знаете каква е атмосферата на Вриндавана, можете да я сътворите и в София. Моля ви, продължавайте да се стремите да създавате тази вриндаванска атмосфера.Leave a Reply