Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
(от лекция на Свами Тиртха, 24.06.2017 вечер, София)

(продължава от предишния понеделник)

Нека поговорим още малко за лотоса като символ. Той символизира идеалната чистота и духовното интелектуално съвършенство. Един от атрибутите на Бог Вишну, с който Той благославя Своите предани. Това означава, че творението е в дланите на Бога.

А кои са останалите символи на Вишну? Раковината е другият инструмент за благославяне. Чакрата е третият. И четвъртият е боздуганът.

Кой за кого е? Лотосовото цвете определено е за Неговите предани, за даване на благословии. Раковината също е символ на духовно богатство – несекващ извор на творчество и изобилие. Така че тя е друг благославящ инструмент. След това имаме чакрата; знаем някои истории как чакрата преследва някои бъдещи бхакти. Но всъщност тя е оръжие за контрол над демоничните сили. И по тази логика може да си помислите, че боздуганът също е оръжие за наказание на негодниците. Това е едно от предназначенията на този инструмент, но другото му значение е, че боздуганът е символ на върховното божествено познание. Така че ако вземете това оръжие на божественото познание в ръцете си, можете да прекосите през илюзията.

Но нека се върнем на лотоса. На санскрит има различни думи за „лотос”. Една от тях е абджа. Какво означава аб? „Вода”. Това значи „роден от водата”. Друга дума е панкаджа – тоест „роден от калта”. Има и някои поетични изрази по отношение на цъфтящия лотос. Например кайрава – „цъфтящ при пълнолуние” – това е белият лотос. Кумуда е друг вид водна лилия, която разцъфва когато луната изгрява. Друга дума за лотос е аравинда; аравинда е една от стрелите на Камадева. Виждате, той има стрели-цветя, с които пронизва сърцата. Познато ли ви е това чувство? Аравинда е много важна дума и заради един красив израз: аравиндалочан – „Очите ти са като лотосови листица”. Казват, че майчината любов е толкова голяма, че дори синът ѝ да е сляп, тя ще го нарича Аравиндалочан, Лотосоокият. Това е пронизването на сърцето. Камадева пронизва сърцето и тогава гледате дори на недостатъците като на красиви украшения. Гурудев казваше, че ако имаме преданост, дори недостатъците ни се превръщат в украшения. Затова предаността, посветеността са толкова ценни за нас. Толкова ценни!

Пушкара е друго название за лотоса – това е синият лотос. Още една дума е падма – знаете я; тази дума обозначава не само цветето, но падма също е и бойна подредба в армията. Виждате, дори там се проявява божествената красота. Освен това падма е и много голямо число – десет на дванадесета степен. Не знам колко огромно число е това – почти безкрайно. Има и други значения на падма, които няма да споменавам сега. И също има такава асанападмасана, поза лотос.

Сега можем да се фокусираме върху природата на лотосовото цвете – че е родено в калта и расте във водата, но винаги е над нивото на водата. Затова се казва, че ученикът е лотосовото цвете, Кришна е слънцето, а светците или чистите предани са напоителната вода. Без водата лотосът умира.

(следва продължение)

 Leave a Reply