Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Какво означава Радха? Радха е най-висшето качество на служене. А апа-радха е нещо, което е против това качество на служене. Затова пренебрежителното служене е апарадх; ако сте небрежни докато изпълнявате служенето си, ако забравите да добавите това качество към служенето.

Да си мислиш, че човек не се стреми да служи на Кришна, че не се стреми да зарадва Кришна също е много оскърбително. Много ми е трудно да говоря за апарадх, защото не знам какво представлява. И мисля, че не е хубаво когато някой се опитва да ни засича на тема апарадх: „О, това е апарадх, Прабху!” Особено ако мнението или действията ми накърняват интереса му. Не мога да повярвам, че в едно хармонично и чистосърдечно вайшнавско общество би могъл да намери място апарадхът. Защото там всеки се стреми да служи на другия. Искаме ли да служим на другия, няма шанс за апарадх.

Ако във вайшнавската общност ние имаме същия идеал: „Искам да ти служа!” и ако всеки тича след другия: „Нека да ти служа!” „Не, нека аз да ти служа!” – откъде шанс за апарадх? Може би само един – ако не приемеш служенето на другите. Ако не дадеш възможност на своя брат или сестра да извършат някакво служене.Leave a Reply