Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
pushpanjali

Някои души са големи късметлии, защото могат да държат скъпоценни камъни в дланите си – могат да започнат да служат на преданите още в съвсем ранна възраст. Помислете си колко години, колко животи сме пропилели! Но ако започнем да служим на по-старшите и сме свързани с преданите, тогава започва нова глава в живота ни. Всичко отминава, ала някои неща остават. Кое ще остане? Това, което е постоянно. Всичко непостоянно ще отмине, ще изтлее, но всичко онова, което е на неизменното, духовно ниво ще пребъде с нас завинаги.
Започнахме да обсъждаме как следва да практикуваме процеса на отдадеността, шаранагати. Има шест елемента: смирение и посветеност от душа; практикуване на благоприятните за предаността неща и избягване на неблагоприятните; и след това приемане на Кришна за поддръжник и закрилник. Тези шест практики са категоризирани по двойки – първите две са като входа, вторите две са вашият субективен принос, а третите две са обективни характеристики на Кришна, отношение към Върховния. И така, откъде да започнем?
Отговор: От началото.
Свами Тиртха: От началото, добре. Значи искате най-напред горчивите хапчета. Защото тогава трябва да разберем какво е благоприятно и какво неблагоприятно в нашите духовни практики. Вие практикувахте едно много благоприятно служене – събрахте се заедно и се присъединихте към възпяването на светите имена. Без съмнение, това ще усили общността на преданите и е едно от най-благоприятните, най-любими служения, които Кришна приема – то е нещо, което Му е много скъпо. Защото Той обича да бъде споменаван, обича да бъде викан, точно както всички ние обичаме някой да назовава името ни.
Но нека започнем от началото, да. Какво е благоприятно и какво неблагоприятно. От двете версии коя искате да чуете първо?
Отговор: Неблагоприятното.
Свами Тиртха: Сигурни ли сте?
Коментар: Би трябвало да е едно и също, просто наобратно.
Свами Тиртха: Това е добра мисъл, но тъй като неблагоприятното са по-скоро ограничения, а благоприятното – препоръки, те все пак са малко различни. И така, нека започнем с първото. От Шрила Рупа Госвами имаме един списък, където той посочва 64 различни практики в духовния живот. Интересното е, че има и такива списъци с по 64 съвършени качества на Кришна и Шримати Радхарани. Така че има някакъв паралел, има някаква връзка между всички тези 64 видове или съвършенства. Както говорихме, някои считат „Бхагавад Гита” за песимистична, други за оптимистична, но на практика тя е реалистична. Рупа Госвами е оптимист, той започва с позитивното – какво трябва да се прави в духовната практика. Виждам, че все още не сме на нивото на Рупа Госвами, защото вие сте повече заинтересувани от неблагоприятното – обаче това е реалистично. Защо? Защото първото, което следва да се избягва, са оскърбленията докато служим и мантруваме. Ако сте с искрена душа, нима можете да извършите оскърбления? Грешки можем да правим, но оскърбления – не. Защото грешка допускаме когато не знаем нещо, но това не е преднамерено. Не бих казал, че е оскърблението подразбира лошо намерение, но въпреки това може да означава, че макар да знаете правилото, при все това не го следвате. Но коя е санскритската дума за оскърбление? Апарадха. Откъде идва?
Отговор: Против Радха.
Свами Тиртха: Да, апа-радха. Апа означава „против”, а Радха в този контекст значи арадханам – обожание, служене. Арадханам е истинското служене. Ако нямате това настроение, това любящо настроение на позитивно култивиране – тогава това е апарадха. Така че не става въпрос за дългия списък с грешки, а за пропуска да добием вярното настроение. Защото в различните Пурани ще намерите списък с апарадхи. И списъкът е дълъг. Например, забранено е да се сяда на олтара – това е един вид апарадха. Идвате в храма и просто сядате на олтара. Не бихте сторили това, не бихте си го и помислили, но щом го има в списъка с апарадхите – нека бъдем реалисти – значи някой има такава идея. Или пък друго – не трябва да влизате в храма на паланкин. Обикновено не бихте го направили; и много, много други безкрайни правила и забрани. Но каква е есенцията? Стремете се да добиете настроението, да доловите настроението – кое е вярното настроение на служене.
Веднъж в храма имаше лекция, а децата отвън беряха цветя. Едно малко момиченце в мъничката си ръчичка донесе няколко цветчета. Тя искаше да ги поднесе на олтара, но изведнъж влезе някой, който знаеше всички правила и забрани, целия списък с апарадхи и ѝ каза: “Не, не, не! Не можеш да ги поднесеш! Ръцете ти не са чисти, пък това, пък онова.” Аз смятам, че именно това беше апарадха! Защото ако някой дойде по детски с открито сърце: „Набрах малко цветя за Кришна и искам да ги поднеса,” вместо да насърча това чувство: „Да, каквото и да имаш, просто го донеси в храма, подари го на Бог, бъди свързан, имай това настроение на служене,” аз го смачквам със списъка на апарадхите – за да „спася” детето да не гние във вечен ад.
Така че трябва да разберем същината, а каква е същината? Ако някой иска да извърши някакво служене, нека подпомогнем това служене да се случи. Това е истинското настроение на арадханам – обожание или служене. По-късно можете да говорите за правилата и предписанията, няма проблем. Но по мое скромно мнение, тази случка ще остави много лош отпечатък върху това дете. И така, апарадха е обратното на арадханам. Апарадха е обратното на любящото настроение на служене. А както знаем от писанията: арадханам сарвешам вишнор арадханам парам – “От всички различни видове служене, обожанието на Шри Вишну е най-висше.”
Така че съществуват безкрайно много правила в служенето и за щастие има една магическа мантра за тези, които служат – това е „мантрата за прошка”: мантра-хинам видхи-хинам джат кинчид упападитам – “Каквото съм сгрешил без правилно познаване на мантрите, без правилно познаване на правилата, моля Те, извини го, мой Господи, защото исках да го поднеса с искрено сърце в служене на Теб.” Защо? Защото според правилата на видхи, според строгите правила на традицията, би трябвало да следвате предписания за чистота, и ритуали, и толкова много сложни неща. Шрила Прабхупада рекъл на своите ученици: “Ако ви кажа всички правила за чистота, няма да излизате от банята по цял ден.” Затова по-добре да научим тази мантра за опрощение.
(следва продължение)


Leave a Reply