Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Не можем да кажем, че само по един и същи път се постигат едни и същи резултати. Защото някой може да рече: “О, ти не знаеш нищо, понеже не практикуваш. Не си баща, няма как да знаеш.” Това е наполовина вярно. Но има една история, която разкрива другата страна.

 

Веднъж един йоги медитирал в джунглата – седейки в съвършена поза, дълбоко вглъбен. Тъй ала в горите и джунглите прелитат птички насам-натам. Една малка птичка кацнала на клонче точно над главата на този йоги. Както знаете, птичките понякога цвъкат. И какво станало? На главата на аскета се появила капчица. Дълбоката му медитация незабавно била смутена. Умиротворението начаса напуснало ума му и той казал: “Що за птица си ти?! Това е оскърбление!” Но понеже тъй или инак бил смутен, а медитацията му нарушена, рекъл си: “Я да взема да ида до селото да изпрося малко храна.” Отишъл в селцето и наближил една къща. Там зад портата имало втора порта и той похлопал. Излязла една жена и казала; “О, садхуджи! Колко се радвам, че си дошъл. С какво мога да ти услужа?” Той отвърнал: “О майко, можеш ли да ми дадеш малко храна?” “Да, сега се връщам, ще ти донеса веднага нещичко.” Тя се прибрала, но точно по същото време се върнал съпругът. Тя трябвало да сервира на мъжа си, а после се прибрали и децата и тя се захванала с домашните си задължения. Била напълно погълната и забравила за йоги. Нашият йоги чакал на входа. Чакал ли чакал, а гневът му растял. Той си рекъл: “Така ме пренебрегнаха! Та аз съм светец! Дошъл съм да ги благословя, а те не ми обръщат внимание! Какво става тук?! Тези хора са толкова пропаднали.” Но тогава жената се сетила: “Олеле…! Нашият садху е тук, а аз забравих!” и веднага му занесла вкусна храна. Тогава той казал: “Ти ме оскърби. Ти си много долна жена. Аз съм висш йоги, садху! Ти не знаеш нищо! Ти си една обикновена домакиня.” Тогава жената отвърнала: “Ами онази малка птичка? Не си мисли, че понеже си йоги и медитираш по цял ден, аз не притежавам силата да виждам!”

 

Така че не бива да си мислим, че даден резултат се постига само по един път. Ако медитирате много, може да добиете същия опит. Не се налага да ставате кръвен баща, за да имате много деца. И не е нужно да бъдете санняси, за да практикувате отречение. Трябва да уловим същината. Различни пътища, различни практики могат да ви дарят едни и същи резултати на възприемане, на реализации, споделяне на дълбоки чувства и отзивчивост към другите.Leave a Reply