Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
if not here and now

Въпрос на Акшара: В духовния свят когато всички неща – принадлежности, растения, трева и т.н. – служат на Божествената Двойка, те имат ли взаимоотношения помежду си?

Тиртха Махарадж: Имат, но тези взаимоотношения се проявяват чрез божествения център и всичко се върти около този окончателен център. Така че ние сме свързани от, за и чрез Кришна, Радха-Кришна.

Ямуна: Махарадж, каква е връзката между бхакти-лила и кришна-лила? Каква е връзката между лилата помежду бхактите и лилата на Кришна?

Тиртха Махарадж: Каква е разликата между живота ни сега и живота ни – какъвто ще бъде тогава? Никаква. Живеем тук, за да служим на нашия Бог; и там ще живеем за същата цел. Ако има някаква разлика, тя е съвършенството. На това ниво понякога се случват малки опущения, малки недостатъци, но там потокът е хармоничен. Ала в основата си не би трябвало да има концепция за разлика между живота на садхака, практикуващия, и живота на онзи, който вече е постигнал. Не забравяйте, каквото практикувате, ще го постигнете. Така че ако някой се занимава с илюзия, ще намери илюзия. Ако някой се занимава с истината, ще намери истината. Горкият човек! Но ако някой се занимава с бхакти, ще намери бхакти! Това е съвсем просто. Каквото практикувате, ще го постигнете.

Така че лила или животът на преданите тук – можем да кажем, че това е подготовка за съвършено чисто служене на Кришна. Ако наистина се посветим, точно тук и сега можем да вкусим нектара. Ако не можем да го вкусим тук и сега, тогава къде и кога? Не грабнем ли тази възможност, тогава кога ще го направим? Затова действайте сега.

Въпрос: Ако мога да попитам… Чувал съм, че първата осъзната среща с Кришна е върховно преживяване. Не е ли така, че ние се връщаме отново в този материален свят, за да преживяваме пак тази среща?

Тиртха Махарадж: Не, ние търсим тази първа среща. Търсим изначалната раса, ади-раса, първия сладък вкус търсим цял живот. Защото за беда сме изгубили този изначален вкус. При все това пазим спомена, затова го търсим. Затова животът на практикуващия е търсене – на истината ли? Не, на щастието. А междувременно ще откриете и истината, не се безпокойте.Leave a Reply