Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
beautiful_krishna

Въпрос на гостенка: На първата ни среща Вие казахте, че учени са спечелили Нобелова награда за Черната сянка.

Тиртха Махарадж: Теорията за Черното Тяло. Във физиката се нарича теория за Черното Тяло.

Гостенка: Аз ходих дори в Индия, но не можах да намеря тази Черна Сянка. Бихте ли обяснили моля за тази Черна Сянка.

Тиртха Махарадж: Много хубав въпрос. Защото ние трябва да търсим. Трябва да търсим и тогава ще намерим. Но понякога търсим Тъмния Бог, а намираме Светлата Богиня. Това може би е дори още по-сложно. Всъщност въпросът Ви е как да намерим Бог, нали?

Гостенка: Това Бог Кришна ли е, понеже Той е тъмносин?

Тиртха Махарадж: Да! Разбира се!

Гостенка: Казва се: Черно Тяло. Трябва ли да виждаме това черно тяло или е достатъчно да знаем за присъствието Му?

Тиртха Махарадж: Ако искате да говорите с духовния си учител, достатъчно ли е да знаете, че той съществува, или искате да го видите?

Гостенка: Аз знам, че съществува, но искам и да го видя.

Тиртха Махарадж: Виждате ли? Същото е и с Бога. Знаем, че Той съществува, но искаме и да Го срещнем. Обаче, за да срещнеш някой, трябва да знаеш определени детайли за него. Например, какво е името му, какъв е обликът му, какъв е адресът му, номерът на личната карта…

Гостенка: Вриндаван!

Тиртха Махарадж: Щом знаете, защо питате!?

Гостенка: Да, обаче аз не Го срещнах.

Тиртха Махарадж: О, но Той Ви е срещнал. Има още някои малки детайли, нека обясня. Трябва да разберем неговия антураж, неговата компания. А също и дейностите му. Защото понякога тук на земята хората имат имитатори. Понякога правят състезание кой е най-добрият и сполучлив имитатор на великите личности. Например, втори Елвис Пресли. И какво имитират? Имитират външния вид. Същата прическа. Имитират дори гласа: “Обичай ме нежно…” И подражават на тези необичайни движения на тялото. Макар да знаем, че той е мъртъв отдавна, тези подражатели на поп-арта правят дори съревнования. И ако не познавате фактите, може да си помислите: “О! Аз срещнах Елвис Пресли!”

Затова трябва да знаем точните данни за личността, която търсим. Кое беше първото – името. Например, ако един пощальон търси някого, писмото трябва да е надписано до този и този човек. Ако липсва име на плика, никой няма да знае в коя кутия да го пусне. Разбира се, Богът има безчет имена, ала най-главното Му име е Кришна. Кришна означава всепривличащият Върховен Бог. Това е първото, което трябва да установим. Не някаква подчинена личност в божествената йерархия, а да намерим Върховния Бог, Бога на боговете.

Кое беше второто? Обликът. Обликът на Кришна е прекрасен, всепривличащ! Той има жълто дхоти, има синя кожа, има големи очи като лотосови листица, има пауново перо в косата, има красива, дълга черна коса, има вана-мали, гирлянд от горски цветя, на шията, има знака шриватса на гръдта, има медальона каустубха на врата, има гривни и накити, лотосовите Му нозе са нежни като лотосови листенца, уханието на тялото Му е като аромат на лотос, има три гънки на шията досущ като раковина и най-важното – има флейта в дланта. Така че ако срещнете някого без тези украшения, трябва да знаете, че той не е Кришна.

Гостенка: Той е имитатор.

Тиртха Махарадж: Правилно. Затова кое беше третото, което споменах? Адресът, нали? Какъв е адресът? Вие казахте: Вриндаван. Правилно! Той живее във Вриндаван и никога не напуска това място. Ала има и още едно място, където живее. Кое е то? Той живее в чистите сърца на чистите предани. Затова, ако искате да срещнете Бога, трябва да срещнете Неговите слуги, особено онези, които са достатъчно пречистени.

След това трябва да проверите номера на личната Му карта: 108108. Какво още имаше в списъка? О, придружителите! Черното и бялото винаги си подхождат. Кришна, като всепривличащ, привлича онези, които са готови да бъдат привлечени. Затова, ако искате да намерите царя, най-напред намирате царството, сетне населението, сетне йерархията – ще срещнете министрите и царедворците, съветниците. После ще видите главните министри, после – личните слуги, и накрая те ще ви въведат при царя. По същия начин и ние срещаме Бога посредством всички тези канали.

Веднъж Гурудев ни попита: “Искате ли да видите Шримати Радхарани?” Естествено всички казаха: “Да, разбира се! Да, Гурудев, разбира се, че искаме да видим Шримати Радхарани!” А той каза: „Тогава идвайте в храма всяка сутрин. Те стоят на олтара!”

Така че ако искате да срещнете Кришна, много е лесно – идете в храма и ще Го видите. Ако искате да срещнете Кришна, намерете чист преданоотдаден, който с любов таи Кришна в сърцето си, и ще сте Го намерили. Или ако не можете да направите това, тогава възпявайте имената Му. Зовете Го: “Кришна! Кришна!” Той ще дойде. Ако не Го викаме, не идва. Ако никой не вика името ви, не обръщате внимание, нали? Обаче ако кажа: „Парамананда! Парамананда!” той ще се обърне. И ще се зарадва; Кришна е същият. Повикайте Го и Той ще рече: „Да, да, тук съм.”

Така че не е толкова трудно да срещнеш Бога. Ала да останеш за дълго с Него – това е по-трудно. Но то е следващата глава.

Гостенка: Ако Той те хареса.

Тиртха Махарадж: Или ако ти съумееш да Го понесеш.

Гостенка: Той е всепривличащ, значи всеки Го харесва!

Тиртха Махарадж: Ще видиш, ще видиш… И така, кой е най-добрият начин да срещнем Кришна? Най-добрият начин е да пеем имената Му: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.Leave a Reply