Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
Въпрос на Дамодар: В каква връзка Шрила Шридхара Махарадж казва: “Не съм дошъл да създавам форми, а да ги сривам”?

Тиртха Махарадж: Точните му думи са: “Аз не съм създател на форми, аз съм разрушител на форми.” Вижте, той е бил преданоотдаден, изпълнен с раса. Живеел е в раса, в божествения екстаз. А пък когато западните практикуващи са започнали да го посещават, те запристигали с всички правила и предписания, научени на първите лекции. Затова, просто за да им покаже различните нива и различните градации в духовния живот и в духовната практика, той казал: “Аз не създавам форми, аз ги руша.” Веднъж се случило някой, така да се каже, да го наставлява: младият титан споменал Кришна и Шрила Шридхара Махарадж веднага го прекъснал: “Но кой е този Кришна?” Отвърнали му: „Кришна е Върховната Божествена Личност!” Научили сме си урока! Ала тогава той казал: „Но кой е Той за вас?! Кой е Той…” А сетне заплакал като видял, че те искат да го поучават и да злоупотребяват с него.

Но както и да е, това е друга функция на гуру. Понякога на него му се налага да разруши формите, в които ние сме се вкопчили, за да посочи същината. Защото от повърхностното, от външното, трябва да стигнем до съкровеното.

Затова моля ви, продължавайте да развивате своите духовни практики. Не се страхувайте да се отдадете напълно, защото Кришна е наричан също и Бхакта Ватсала – Закрилникът на Своите предани.

Въпрос на Ямуна: В своите книги Шридхара Махарадж споменава, че в шастрите е казано, че Кришна казва: “Тези, които следват правилата и предписанията, са Ми много скъпи. Обаче онези, които нарушават правилата и предписанията, за да Ме удовлетворят, те наистина са сърцето и душата Ми.” Цитирам свободно. Някаква идея откъде е този цитат?

Тиртха Махарадж: Не съм машина за шлоки! Пускаш монета и шлоката изскача…  На първо място, това е висша тема. Но, за да разберем обстоятелствата, трябва да прочетем Десета Песен на „Шримад Бхагаватам”. Защото според нашата традиция, най-възвишеният пример за безкористна отдаденост отвъд всякакви предели – това са гопите. И се описва, че те били готови да се откажат от всякакви привързаности, били готови да изоставят дори правилата на дхарма, дори семейните си връзки – само и само да удовлетворят Кришна. Именно затова биват считани за най-великия пример на жертвоготовна посветеност. В други Пурани Кришна казва, че “Онези, които обожават Мен, не са Мои истински отдадени; истински отдадени са Ми тези, които обожават Моите преданоотдадени.” И че “Аз съм изгубил Своята независимост, защото съм слуга на Своите слуги.”

Това са изключително възвишени концепции за божествеността – когато Богът идва като слуга на Своите слуги. Ала именно затова ние сме готови да обожаваме Кришна – защото Той идва толкова близо, готов е дотолкова да се доближи. И когато казва: “Аз съм ваш отдаден слуга,” Той наистина го има предвид. От Него това не са просто думи.Leave a Reply