Sharanagati

Collected words from talks of Swami Tirtha
heaven-hell-bible-teach-introduction_0

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, вечер, София)

(продължава от предишния понеделник) 

Въпрос на Рамвиджай: Чували сме от теб, Гурудев, а съм чувал, че и Бхакти Абхай Нараян Махарадж е казвал, че не съществува ад. Не знам дали съм прав, но би ли ни казал моля какво точно не съществува – страданието не съществува, самото място не съществува или това състояние на съзнанието не съществува?

Някой: Или дяволите?

Рамвиджай: Би ли казал повече за това?

Свами Тиртха: Адът съществува. Да навлизам ли в подробности?

Рамвиджай: Моля!

Свами Тиртха: Какво е ад? Ад е когато сме лишени от нашите божествени, обожаеми, свещени обекти. Ако сме далеч от нашия Бог, от нашия Кришна, това е адско страдание. Ако трябва да изоставим божествената компания на преданите – това е мъчение, ад. Така че в този смисъл ад съществува. Това е място, обстоятелства, среда на страдание. Можем да кажем, че е състояние на недостиг, нещо липсва. Всъщност няма как да дадем позитивна дефиниция за ад; има само негативна дефиниция – където няма божествено съзнание, това е ад.

Така че ад съществува. Макар че това е поредният тип илюзия. Защото посочете ми едно-едничко нещо, което да е независимо от Кришна? Няма такова! Няма! Всичко е свързано с Него. Някои неща са свързани пряко, други индиректно. Именно в тази индиректна връзка можете да откриете концепцията за ада. Това е нещо, което изглежда, че не е свързано, обаче е. Шрила Шридхара Махарадж казва, че основата е съзнанието и всички различни концепции са като прашинки в това небе.

Вие някога преживявали ли сте ада?

Отговор: Да. Определено.

Свами Тиртха: Мнозина казват, че описанията, дадени в нашите свещени книги, са много близо до тази реалност. Но има анекдот: един атеист бил на смъртното си ложе. Двама свещеници чакали отвън. Единият казал: „Какво да правим с този човек? Той ще ни изпъди!” Вторият отвърнал: „Не, просто остави на мен” и влязъл вътре. След пет минути умиращият поискал последното причастие. Другият свещеник бил удивен и попитал: „Как! Нима го промени като му описа колко прекрасен е раят?” „Не, как мислиш!? Описах му ада.” Смятам, че това е достатъчно.

Но когато не сме с Кришна, когато не сме с ваишнавите, когато не сме с гуру – това са адски условия. Затова винаги се стремете да се отдавате под закрилата на божествената енергия. Махатманас ту мам партха дайвиим пракритим ашритах[1] – „Великите души са се отдали под закрилата на божествената енергия.”

Това е огромна промяна и мистерия в живота ни, която можем да доловим. Просто дълбоко се замислете колко много духовните ви практики са подобрили живота ви и ще видите, че не само адът съществува, но че раят също е реалност.

 

[1] „Бхагавад Гита” 9.13

 Leave a Reply